05:40
osdamen
72

Konfederacja w obronie polskich zasobów naturalnych!

Potężne SKARBY NATURALNE - TYTKO i technologia przyszłości oparta o wodór - posiedzenie w SEJM RP www.youtube.com/watch Pierwsze spotkanie zespołu sejmowego poświęconego polskim zasobom natural…More
Potężne SKARBY NATURALNE - TYTKO i technologia przyszłości oparta o wodór - posiedzenie w SEJM RP
www.youtube.com/watch

Pierwsze spotkanie zespołu sejmowego poświęconego polskim zasobom naturalnym. Zostały przedstawione technologie biologicznego wyciągania cennych metali z ród podziemnych oraz technologia podziemnego zgazowania węgla. Wypowiedzi ekspertów: Krzysztofa Tytko, Wojciech Dobrzyński W spotkaniu wziął udział poseł Jarosław Sachajko, poseł VIII kadencji Robert Majka, Robert Winnicki.