Křesťanská víra je něco jiného, než pseudovíra magorů, kteří druhými pouze manipulují. A jedno zda za hranicemi: www.idnes.cz/…/serial-sekty-mo… a nebo doma: www.ahaonline.cz/…/hnuti-gralu-zas…
Segal
Kastrát mele o teleti ve studni, ale nepoučí se. I to tele je moudřejší než on. 😺😸😹😻😼😽🙀😿😾
ekans
to je přece církevník paní Chrástecká
ekans
s toho kardinálský biret nebude
Segal
Kastrátova intelektuální rovina.
Kallistratos
před 1 hodinou

Hele - tele.
(Zedad
před 1 hodinou
Kallistratos hele ty se tu stavíš ... - Nestavím nic hele, navíc jú nepřišel... )
Je neuvěřitelné legrační, když gloria.tv plácne tyto obrázky do prostoru a včil sa bav človíčku :) Upřímně řečeno, poznat kulturu a život v zemích daleko od nás je složité a manipulovat jinými se dá snadno. Nehynoucím důkazem toho je Gloria.Tv, která koneckonců nic jiného než cílené manipulace nedělá. Občas narazíme v českém prostředí na podobné portály, které spíše generují články a pohoršují …More
Je neuvěřitelné legrační, když gloria.tv plácne tyto obrázky do prostoru a včil sa bav človíčku :) Upřímně řečeno, poznat kulturu a život v zemích daleko od nás je složité a manipulovat jinými se dá snadno. Nehynoucím důkazem toho je Gloria.Tv, která koneckonců nic jiného než cílené manipulace nedělá. Občas narazíme v českém prostředí na podobné portály, které spíše generují články a pohoršují se nad papežem od rána do večera, aniž možná tuší, jak hloupě podkopávají integritu církve. Gloria.Tv zvolila ilustrace, které jsou srozumitelné všem, bez ohledu na jazyk. Je to poněkud zlotřilé jednání a s pravdou má pramálo společného. Například Amazonie čelí mnoha problémům a důkazem toho budiž sestra Dorothy Stang, která byla zabita. Jezdí tam spíše různé existence vyhulit se ayahuascou a tady gloria.tv zveřejňuje přitroublé malbičky, aby se jim podobně přitroublí smáli....
Zedad
Kallistratos a co chceš říci svým komentářem? Jsi za ženaté kněze v Amazonii?
Komentář byl dostatečně obsáhlý k různým tématům a jistě i Amazonská synoda je obsáhlá :) a jde-li o kněze, pak důležité na knězi je především svátost kněžství, podobně tak na manželství je důležitá svátost manželství, kterou si manželé udělují sami. A ze svátostí se dá žít, pokud člověk chce... Vážím si celibátu, kterého dotyčný prožívá jako dar i oběť. Pokud takový člověk s tímto umí žít a umí …More
Komentář byl dostatečně obsáhlý k různým tématům a jistě i Amazonská synoda je obsáhlá :) a jde-li o kněze, pak důležité na knězi je především svátost kněžství, podobně tak na manželství je důležitá svátost manželství, kterou si manželé udělují sami. A ze svátostí se dá žít, pokud člověk chce... Vážím si celibátu, kterého dotyčný prožívá jako dar i oběť. Pokud takový člověk s tímto umí žít a umí tento stav přijmout je to úžasné požehnání. Pro samotného kněze i ostatní.
Zedad
Kallistratos hele ty se tu stavíš nám všem jako perfekcionista, no a proč nedáš nick určení komentáři, který napíšeš?
Nejspíš všichni víme, o co kráčí ve směru k Amazonské synodě. No, tak pověz, jak to vidíš ty? Ženitba nebo neženitba?
Hele - tele.
(Zedad
před 1 hodinou
Kallistratos hele ty se tu stavíš ... - Nestavím nic hele, navíc jú nepřišel... )
Zedad
Kallistratos
před 40 minutami
Hele - tele.
(Zedad
před 1 hodinou
Kallistratos hele ty se tu stavíš ... - Nestavím nic hele, navíc jú nepřišel... )


Vidím tě. Proč se vidíš jako telátko?
TELÁTKO :)

Jednoho dne spadlo kulhavé telátko do staré studny. Chudák zvíře brečelo po několik hodin a majitel se snažil vymyslet, co dělat. Nakonec si uvědomil, že nepotřebuje ani vyschlou studnu, ani nemohoucí telátko a rozhodl se studnu i se zvířetem zasypat.

Požádal sousedy, aby mu pomohli. Každý ochotně vzal lopatu a začal házet hlínu, písek a všelijaké své smetí do studny. Napřed telátko …More
TELÁTKO :)

Jednoho dne spadlo kulhavé telátko do staré studny. Chudák zvíře brečelo po několik hodin a majitel se snažil vymyslet, co dělat. Nakonec si uvědomil, že nepotřebuje ani vyschlou studnu, ani nemohoucí telátko a rozhodl se studnu i se zvířetem zasypat.

Požádal sousedy, aby mu pomohli. Každý ochotně vzal lopatu a začal házet hlínu, písek a všelijaké své smetí do studny. Napřed telátko začalo hlasitě naříkat, ale pak se utišilo.

Ještě tam všichni hodili pár plných lopat svého domácího smetí a pak se majitel podíval a uviděl něco nečekaného. Jak plná lopata smetí padla na telátko, tak se otřáslo a pak na to šláplo, aby se dostalo výše.

A čím více všichni na telátko házeli hlínu, tím výše se dostávalo. A nakonec telátko byl tak vysoko, že ze studny vyskočilo a odběhlo.
Zedad
@Kallistratos a do čeho jsi to spadl?