Language
3 4 725
Adrienne123

Tęczowa flaga

1 LIST DO KORYNTIAN " Czy odważy się ktoś z was, gdy zdarzy się nieporozumienie z drugim, szukać sprawiedliwości u niesprawiedliwych, zamiast u świętych? 2 Czy nie wiecie, że święci będą sędziami …
Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego?

Nie łudźcie się!

Ani rozpustnicy,

ani bałwochwalcy,

ani cudzołożnicy,

ani rozwięźli,


ani mężczyźni współżyjący z sobą,

ani złodzieje,

ani chciwi,

ani pijacy,

ani oszczercy,

ani zdziercy

nie odziedziczą królestwa Bożego.
m.rekinek
Św. Paweł podpada pod art. 256 Kodeksu Karnego i zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem dot. mowy nienawiści podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Mowa nienawiści (ang. hate speech) – negatywne emocjonalnie wypowiedzi, powstałe ze względu na domniemaną lub faktyczną przynależność do grupy, tworzone na podstawie uprzedzeń[1]. Narzędzie rozpowszechni… More