Language
1 783
csk.news

Kardinál Farrell naznačuje, že Druhý Vatikánsky Koncil bol katastrofou

"Pastorálne vzory a metódy minulosti sa zdajú byť neúčinné čeliac hlbokým sociálnym zmenám", pro-homosexuálny kúrijský kardinál Kevin Farrell povedal AgenSir.it (13. augusta), ktorý hovoril o …