vi.news
75

Hồng Y Burke, "Rõ ràng rằng Franciskhông muốn có tôi ở bất kỳ vị trí lãnh đạo nào"

"Trong suốt chức tư tế của tôi, tôi luôn bị chỉ trích vì quá chú ý đến những gì Giáo hoàng nói," Hồng y Raymond Burke đã nói với Ross Douthat trong một cuộc phỏng vấn cho tờ The New York Times (ngày …