Language
16
fil.news

Inamin Maging ng mga Liberal: Francis May Sinasabing Isang Bagay, Ginagawa ang Kabaligtaran

Si Padre Thomas Reese S.J., 73, ay "labis na nababahala" sa tagubilin ni Pope Francis noong Lunes na sinasabi sa kumperensya ng mga obispo sa U.S. na ipagpaliban ang pagboto sa pamamaraan ng …