Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
vi.news
25

Trừ tà sư: "Coronavirus là hình phạt dành cho việc thờ cúng Pachamama"

Coronavirus là một "hình phạt" vì việc thờ phượng Pachamama được thực hành trong Giáo hội Công giáo, Cha Edgardo "Bing" Arellano của Phillipines đã giải thích trong một bài giảng ngày 19 tháng 3 (…