02:00
Libor Halik
2642K

Pohodlně do Antikristova otroctví a do muk pekla navěky

14.9.2018 19,30 TV Nova. L: Bezhotovostní styk je ztrátou soukromí a přípravou na elektronický koncentrák Antikrista dle Zjevení 13. kapitola 16. verš: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, …More
14.9.2018 19,30 TV Nova. L: Bezhotovostní styk je ztrátou soukromí a přípravou na elektronický koncentrák Antikrista dle Zjevení 13. kapitola 16. verš: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, 17 aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. 18 To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest. Sv. Paisij Athoský (zemřel 1994) toto jako mateřskou přípravku na dávání značek do těla - na ruku a čelo, vyložil. Zjevení 14. kapitola, verše: 9 Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: „Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, 10 bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem. 11 A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká …More
Barbarin and one more user like this.
Barbarin likes this.
Mates5485 likes this.
Libor Halik
Diablov ľudský služobník Antikrist to potrebuje. Okrem toho, diabol nie je všadeprítomný (na rozdiel od Boha), a tak sa mu i toto hodí. Pre @niedopytalski
Barbarin and one more user like this.
Barbarin likes this.
Mates5485 likes this.
Rapture
Koho nápad bolo vytvorenie technológie internetu a wifi?
Internet a wifi je vojenská operácia, vytvorená v USA a zdokonalená teraz v Číne. Pre @Rapture
niedopytalski
A já jsem ani netušil, že diabol potřebuje sieť wifi k tomu , aby mohl cez počítač či smartfón, zisťovať našu polohu, kde sme čo platili, čo sme kde napísali, ukladať si naše heslá, kontrolovať emailovú poštu, ukladať naše fotografie ktoré sme niekde zverejnili.
Myslel jsem si, že to dokáže lehce i bez toho.
Co všetko človek netuší...
acer likes this.
Libor Halik
Čip do tela a človek sa stáva akosi takmer robotom a bude viac menej riadený na dialku, predovšetkým v čase keď bude Antikrist kralovať celosvetovo. Gréci vdaka upozorneniu od sv. Paisija odmietali aj čipové karty, preto Grécko nechali zbankrotovať a potom im vnutili platiť dane cez kreditné karty. Z toho, že teraz sú takmer všade karty, to znamená, že blízko by bolo čipovanie do tela, ak by …More
Čip do tela a človek sa stáva akosi takmer robotom a bude viac menej riadený na dialku, predovšetkým v čase keď bude Antikrist kralovať celosvetovo. Gréci vdaka upozorneniu od sv. Paisija odmietali aj čipové karty, preto Grécko nechali zbankrotovať a potom im vnutili platiť dane cez kreditné karty. Z toho, že teraz sú takmer všade karty, to znamená, že blízko by bolo čipovanie do tela, ak by nedošlo k 3. svetovej vojne, kde sa vzájomne bankéri vyvraždia. Vojnou sa to oddiali, to nútené čipovanie do tiel. Možno v sučasnosti keď nepanuje Antikrist verejne a celosvetovo, je možné čip aj z tela odstránit, no potom to už nebude možné za svetovlády Antikrista. Poznám z netu iba jedného, ktorý si dal odstránit čip. Hovoril, že ostatní s čipom skôr spáchali samovraždu-sú na to naprogrmovaní čipom, než sa im podarilo čip vyňať.
Mates5485 likes this.
Rapture
Libor v zjavení sa píše každý kdo ho neprijme bude zabití, to znamená všetci verní Kristovi,
A čo malé deti,? ako môžu rozpoznať pravdu?
Je napísané beda v tých dňoch ťarchavym ženám ",
To znamená že prídu o svoje deti, Boh ich zoberie k sebe?, Budú vychvátene?
Pred legalizáciou kresťanstva rímskym cisárom r.312 bolo veľa kresťanských detí umučených. Deti išli do neba ako sv. Filoména napríklad. To sa bude opakovať, lebo slobodomurári s židovskými bankérmi sa teraz stali vládcami takmer všetkých kresťanských národov. Lebo biskupi zaspali, alebo zradili, a preto teraz POCTIVO nezasvetili svoje krajiny Kristu a Nepoškvrnenej PM. Pre @Rapture
Rapture
Ako mám chápať vychvatenie, keď všetci ktorí nepríjmu znamenie budú zabití, kdo ostane na živé?,
Tri dní temnoty si ako vysvetľujete?
Vychvátenie bude až za viac ako 700 (1 000 židovských) rokov po zabitiu Antikrista Kristom. Až po vzkrieseniu mrtvych. Nie skor. Evanjelikáli boli oklamaní Darbym koncom 19. storočia v tomto. Pre @Rapture
Postmilenialismus je názor, že nejprve nastane tisícileté království a až v jeho závěru přijde Ježíš. Velcí američtí evangelikální teologové 18. století – především Jonathan Edwards, vůdčí postava Velkého kajícího probuzení – byli postmilenialisté (L: a já v souladu s Biblí jsem postmilenialistou také). Premilenialismus je názor, že Ježíš nejprve přijde a až pak nastane tisícileté království (…More
Postmilenialismus je názor, že nejprve nastane tisícileté království a až v jeho závěru přijde Ježíš. Velcí američtí evangelikální teologové 18. století – především Jonathan Edwards, vůdčí postava Velkého kajícího probuzení – byli postmilenialisté (L: a já v souladu s Biblí jsem postmilenialistou také). Premilenialismus je názor, že Ježíš nejprve přijde a až pak nastane tisícileté království (milénium). Premilenialismus ožil díky Johnu Nelsonu Darbymu v devatenáctém století a ve století dvacátém pak jednoznačně (u evangelikálů) převládl. S Darbym vznikl pojem „vytržení“ (vychvátenie). Podle Darbyho a mnoha jeho přímých i nepřímých následovníků to půjde se světem od desíti k pěti, nastane „velké soužení“, před nímž nebo během nějž přijde Ježíš pro svou církev, která zmizí vytržením z tohoto světa. Velké soužení bude ukončeno Kristovým druhým příchodem, po němž nastane Tisícileté království. L: Darby se spletl nejen v tomto, ale i v tom, že učil tak jako sekta farizeů, která se saducei ukřižovala Pána Ježíše, že věčné spasení není možné ztratit - tzv. jednou spasen, navždy spasen, i když po spasení=znovuzrození křesťan žije až do smrti nekajícně v pornografii, v sodomii, lže, krade, cizoloží, nebo i když odpadne po znovuzrození k ateismu, k satanismu. Pro @Rapture
Rapture
Len tu je hačik pan Libor,
Viete aký ? ,že (700-1000 židovských rokov kráľovstva ) nemôže nastať bez zabitia anikrista, na Olivovej hore, , z písma sa to dá presne vyčítať,
Ja som pre (Premilenialismus),
Písmo to jasné učí, verím Sergejovi Mihalovi,
Opakujem. Vychvátenie bude až za viac ako 700 (1 000 židovských) rokov po zabitiu Antikrista Kristom. Až po vzkrieseniu mrtvych. Nie skor. Evanjelikáli boli oklamaní Darbym koncom 19. storočia v tomto. Pre @Rapture
Rapture
Ježiš príde fyzický na Olivov horu, zabije antikrista, potom nastane milénium, ako to písmo opisuje ,
(Som tu na glorii považovaný za zabludara, že verím na milénium, )
Ja verím taktiež na milénium. Avšak verím na vychvátenie v inom čase ako Vy a darbisti. Slávny viditelný všetkým, 2. príchod Krista, nebude pred časom Antikrista! Pre @Rapture
Rapture
Už asi rozumiem , na konci milénia,
Takže Ježiš príde na vychvátene už po tretí krát?
Rapture
1 krát narodenie , 2 krát zabitie antikrista , a po 3 krát na konci milénia ( vtedy nastane večnosť)
Môže to tak byť? Alebo sa mýlim?
One more comment from Rapture
Rapture
Strašné ma to zaujíma (milenium),
Akého veku sa budú ľudia doživoť?,
Naozaj bude Antikrist zabitý iba Pánom Ježišom Kristom. Predtým však bude Antikrist zranený a bude vyzerať ako mrtvy. Pre @Rapture
Rapture
Nerozumiem , samozrejme že iba Pánom Ježišom, bude zabitý,
Kdo z ľudí bude mať moc sa pred ním postaviť?, Máte nejaké iné proroctvo o Tom?
Teraz prebieha a ešte viacej bude prebiehať vojna medzi židmi a Židmi. ( Nyní násilný odpor nebude fungovat. Nemůžeme vyhrát a VK: Zednářská diktatura dnes, zatčení Assange, Nikulina ) V tej vojne pravdepodobne bude Antikrist takmer na smrť zranený, avšak ožije. (Šelma dle Zjevení 13,3 a 13,12) Naozaj bude Antikrist zabitý iba Pánom Ježišom Kristom. Pre @Rapture @Mates5485
Rapture
Máte pravdu je to tam, 13 ,3
Libor Halik
Ak sa pozrieme na dnešný svet elektroniky, diabol skrze sieť wifi a napojenie sa na ňu cez počítač či smartfón, dokáže zisťovať našu polohu, kde sme čo platili, čo sme kde napísali, ukladať si naše heslá, kontrolovať emailovú poštu, ukladať naše fotografie ktoré sme niekde zverejnili. Dokonca to robí systémom – nie nátlaku – ale našej dobrovoľnosti, kde sa sami prihlásime na servery, ktoré si …More
Ak sa pozrieme na dnešný svet elektroniky, diabol skrze sieť wifi a napojenie sa na ňu cez počítač či smartfón, dokáže zisťovať našu polohu, kde sme čo platili, čo sme kde napísali, ukladať si naše heslá, kontrolovať emailovú poštu, ukladať naše fotografie ktoré sme niekde zverejnili. Dokonca to robí systémom – nie nátlaku – ale našej dobrovoľnosti, kde sa sami prihlásime na servery, ktoré si ukladajú všetky naše dáta. Mnohí ľudia sa tomu bránia a vyhýbajú sa týmto veciam, ale nová generácia to berie ako samozrejmosť, dokonca v tom vidí výhody. Preto je svet už dnes pripravený prijať znamenie šelmy na ruku alebo čelo s tým, že tu predsa ide o výhodnú vec, veď stačí prejsť rukou pred snímačom v obchode a mám zaplatené, neustále môžem pozorovať svoje deti online, kde sa nachádzajú O tejto dobe Sodomskej. Od čipovania psov, k čipovaniu ľudí, o elektronike a novej otrockej dobe Viz: Pološero: Čipovaní lidé
Mates5485 likes this.
pehol likes this.