POSPĚŠTE SI!

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 20. června 2019. Nástroj: Luz de Maria (Argentina). www.revelacionesmarianas.com/…/junio.html Milovaní Boha: Náš Král a Pán Ježíš Kristus vám žehná a …
Zedad
@Theodorá-Máriá P. Antonin Dohnal hledá nového papeže a ty utíkáš z Církve? Hele povídej, jak dalece znáš spolčo p. Antonína Dohnala. Kněžství je svátost a exkomunikace ji nevymaže ani P. Dohnalovi, ani papeži. Přejde pár let a exkomunikace může být zrušena. Tak to je.
20. června 2019 archanděl Michael dnešním apoštolům posledních časů: Tato bitva, kterou ďábel zuřivě vede proti duším, odhaluje svůj hlavní cíl: nejednotu. Tímto způsobem, v rozdělení a oddělení, útočí s větší silou: Rozděluje rodiny a společnost, skupiny, zasvěcené propagovat jistou zbožnost v církvi, rozděluje ty, kdo patří k laickým řádům, rozděluje služebníky v církvích, rozděluje skupiny, …More
20. června 2019 archanděl Michael dnešním apoštolům posledních časů: Tato bitva, kterou ďábel zuřivě vede proti duším, odhaluje svůj hlavní cíl: nejednotu. Tímto způsobem, v rozdělení a oddělení, útočí s větší silou: Rozděluje rodiny a společnost, skupiny, zasvěcené propagovat jistou zbožnost v církvi, rozděluje ty, kdo patří k laickým řádům, rozděluje služebníky v církvích, rozděluje skupiny, které evangelizují v Božím lidu. Stále rozděluje, aby zvítězil....z Říma vyjde to, co bude příčinou, že celý svět bude ohromen. Kopí znovu probodne bok našeho a vašeho Krále. ...
Barbarin likes this.
ekans
. I bude člověk hříšný v své duši promlouvati sladce davům mnohým. Titož v pokoře a klamu budou k němu vzhlížeti a pomazání si dávati. Černá zástava budeť hvězdou mnohých a srdce jejich jsa otráveno jedem hadím, budež po nepatrno bráti co v rozum bylo dáno.
Na světě bude vody smrduté jež jako víno nabízeno lidem bude rukou nicoty. A oni opíjeti se budou dál a dále, jak nenasytné dítě sahá po …More
. I bude člověk hříšný v své duši promlouvati sladce davům mnohým. Titož v pokoře a klamu budou k němu vzhlížeti a pomazání si dávati. Černá zástava budeť hvězdou mnohých a srdce jejich jsa otráveno jedem hadím, budež po nepatrno bráti co v rozum bylo dáno.
Na světě bude vody smrduté jež jako víno nabízeno lidem bude rukou nicoty. A oni opíjeti se budou dál a dále, jak nenasytné dítě sahá po prsu. I sochy svatých prolévati slzy krvavé budou, by lidstvo vzchopilo se v lítý boj. Mocní panovníci budou chtít lidské duše s jejich těly sestěhovat pod zemskou hroudu, by na nebesa tito nevzpomněli více.
Dají se oni zlákat mamonem slibů věčnosti v hojnosti své.
I vyjde z lůna matky první dítě, jemuž však nebyla pojítkem pupeční šňůra, ono bez pupku bude. A další matky netrpělivě budou očekávati zrod života v lůně svém, však marno.
Nebude více víra v Stvořitele a muž se sepjatýma rukama v hávu slavnostním se bude kochat nad svým dílem. On státi bude nad rozbořeným životem zemským, nadechovati se bude smradlavosti vod se zalíbením. A stále mu budou naslouchati davy již nerozumíc ani slovu bratra či matky své, neb nebude rozumu již více...
A dech jak otrávená laguna bude z nitra země, jak škleb na tváři bláznivce, poseká vše živé i neživé...
...
Strhne se roucho z těla toho, kdo prohlásil se zástupcem nejvyšším mezi lidmi a ...
I puknou zdi města měst, zřítíc se do hluboké propasti žáru pekelného a s nima i ti, kdož služebníky se sepjatýma rukama a v srdci kámen byli. Spadne falešná víra i bude lidem přeživším i novým ukázán Stvořitel. Nebude více klamu ni mámení. Nebude více králů ni pánů, neb sesláni na zem budou ti, jež cestu života lidem kázati budou. Sám v sobě bude člověk hledat Boha i tam ho nalezne. Nebude jiný mezi ním a Stvořitelem...
Libor Halik shares this.
Když nezrychlíte krok, nebudete schopni dosáhnout toho, co je nutné, abyste odolali zkouškám zla.