Language
menhir

Pavlovo rozhodnutí

1Také já, bratři, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství vznešenými slovy nebo moudrostí. 2Rozhodl jsem se, že nechci mezi vámi znát nic než Ježíše Krista, a to toho ukřižova…
menhir
Někteří lidé by rádi viděli Pavla jako neomylného. Pavel však neomylný nebyl. V tom je svědectví Písma svatého nádherné a cenné, že ukazuje člověka v jeho slabostech. Pavel se mýlil, když se domníval, že může všechno plošně zveřejňovat a posluchačům tak zajistí duchovní růst. Jeho vlastní listy svědčí o tom, že pochopil svůj omyl a poučil se z něho. Ve svém prvním listu Korinťanům píše, že už … More
Přítel
To je úžasné, vidět, jak uvažoval člověk před tolika lety.
menhir
Pavel nebyl v Ježíšově škole. Musel proto projít školou života, aby sám napravoval své omyly. Dospěl k tomu, že platí v celé šíři každé podobenství, kterým své učedníky náš Pán vychovával. V tomto případě podobenství O Rozsévači.
Pavel se podivoval nad tím, že Slovo, které káže, nedávalo užitek. Poznal sám, že dobré zrno padá na kraj cesty, na skalnatá místa, do trní... Poznal sám, že těmto … More