vi.news
48

Phép lạ Thánh Thể ở Paraguay?

Một phép lạ Thánh Thể được cho là đã xảy ra tại thành phố Pedro Juan Caballero, Paraguay, vào ngày 8 tháng 8. Theo cha Gustavo Palaces, linh mục giáo xứ Đức Mẹ từ bi ở Valle Puku, Aregua, một bánh …