Dogmatický arcibiskupi Santiaga volá po "ministerkách" ženy ako nuncio

Apoštolský správca Santiago de Chile, Celestino Aós, chce pre ženy „ministerky“ iné ako kňazstvo. Povedal CruxNow.com (13. mája), že ženy by mali vyučovať a viesť farnosti [hoci ženy sa nenarodili, …
Barbarin
Když použijeme tolik oblíbené přirovnání církve k lodi na rozbouřeném moři, potom s takovými pastýři je z ní už dávno vrak. Jsem tomu velmi rád, že to jsou schopni vnímat i jiní. "Cirkev je na pokraji potopenia" (Benedikt XVI., Júl 2017)