Rozjímání nad Gal 5,17-18

"Vždyť žádost těla je proti Duchu a žádost Ducha proti tělu; ty věci jsou ve vzájemném rozporu, abyste nečinili, co byste chtěli. Jestliže jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem." V 7. kapitole …
Theodorá-Máriá likes this.