vi.news
33

Hồng y Giáo triều: Francis được yêu mến bởi những kẻ thù của những người tiền nhiệm

Không có sự phản đối chống lại Giáo hoàng Francis trong Giáo triều La Mã, Hồng y Kurt Koch nói với đài phát thanh Nhà nước Áo ORF (ngày 20 tháng 4), "Chỉ thiểu số nhỏ mong muốn ông có một chút khác …