08:52

Nazvat pravým jménem Františka a II. Vaticanum

František je pravým jménem panheretik a co se týče II. Vaticana, jde o heretický koncil. Zapříčinil vykolejení z cesty pravdy a života na cestu lži a smrti. Ježíš říká: „Pravda vás vysvobodí“ (J 8,…More
František je pravým jménem panheretik a co se týče II. Vaticana, jde o heretický koncil. Zapříčinil vykolejení z cesty pravdy a života na cestu lži a smrti. Ježíš říká: „Pravda vás vysvobodí“ (J 8,32) a dále: „Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete.“ (Lk 13,3)
Byzantský katolický patriarchát vyzývá, aby ve dnech 21.-24. února 2019 biskupové na synodě či ti mimo synodu si uvědomili, že František je heretik. Jako apostata okupuje nejvyšší úřad církve nezákonně.
Rovněž ať si uvědomí kořen, kterým je II. vatikánský koncil. Skrze něj byl spáchán nejtěžší zločin proti Tajemnému Tělu Kristovu, církvi. Hereze a neopohanství nahradily pravověrné učení a vyměnily Ducha Pravdy za ducha světa.
V Efezu byl v roce 431 pravověrný koncil. V roce 449 zde byl však svolán heretický koncil, nazvaný loupežnickou synodou. Byl prosazen politickou mocí císaře Theodosia II., který pověřil jeho vedením heretického patriarchu Dioskura z Alexandrie. Rovněž II. vatikánský koncil byl zneužit k prosazení …More