Language
11:16
1 2 53
szuirad1

Ten sam Bóg? [Tuba Cordis 20 I A.D. 2019]

Czy nasz Bóg jest rzeczywiście tym samym Bogiem, w którego wierzą inne religie monoteistyczne? www.youtube.com/watch
kovanecky
Trójcę Przenajświętszą można pojąć wierząc w Słowo, bo Jezus Chrystus sam powiedział; Kto Mnie widzi, widzi tego który Mnie posłał.... tak mówi Bóg do ludzi, Bóg który w jedności z Duchem Świętym stał się Synem Człowieczym., wystarczy WIARA i wszystko jest proste.