lv.news
38

Visu ļaujošais Francisks vēlas bīskapus “neiesaistīt sevi ar vīriešiem”

Pāvests Francisks 12. septembrī Vatikānā runāja ar nesen iesvētītajiem bīskapiem. Viņš atkārtoja viņiem tādus ierastus vārdus kā “maigums”, “tuvība cilvēkiem”, “pašreferenciālisms”, “netīro roku …