Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

Plačem nad tebou Večné Mesto RÍM

Laudetur Jesus Christus Ach Rím ty večné mesto.Spečatil si si osud svojou zradou voči môjmu Pánovi Všemohúcemu Bohu.Vlci vyhlásia nové náboženstvo,no nebude od Všemohúceho Boha.Zapredaný Satanovi …More
Laudetur Jesus Christus
Ach Rím ty večné mesto.Spečatil si si osud svojou zradou voči môjmu Pánovi Všemohúcemu Bohu.Vlci vyhlásia nové náboženstvo,no nebude od Všemohúceho Boha.Zapredaný Satanovi zradili Krista.Von z tohoto mesta..von z tej Cirkvi do Pravej Cirkvi katakomp.Zachránte si duše,lebo budete zatratený.Kajajte sa očisťujte si duše.Pripravte sa na Príchod môjho Pána Ježiša Krista.
(Zjv.18,1-5)
Potom som videl z neba zostupovať iného anjela, ktorý má veľkú moc, a jeho sláva ožiarila zem. Zvolal mohutným hlasom: "Padol, padol veľký Babylon a stal sa príbytkom démonov, skrýšou všetkých nečistých duchov a skrýšou nečistej a odpornej zveri.Lebo všetky národy pili z vína vášne jeho smilstva a králi zeme s ním smilnili a kupci zeme zbohatli z jeho obrovského rozkošníctva!"
A počul som iný hlas volať z neba: "Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán, lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti.
More
Strážce
Co klávesnice, Šmudlo? Aspoň o těch vánocích bys ju moh vypucovat. 😀
Kallistratos
V komentářích níže jsem poměrně často a je mi zřejmé, že jedinec, který tady má více registrací si se mnou občas diskutuje a hraje už dost dlouho. Jsem ale trpělivý :) Nicméně povinnosti mne nutí opět se vzdálit na čas a popřát ostatním, aby světlo adventu prozářilo tento čas a zapomnělo se na hlouposti o satanových matricích a blescích co metají do vrcholků chrámů.... 🤗
Joske
Pán Ježíš Kristus osvobozuje ze žaláře Satanovy matrice. Přináší svobodu, kterou můžeme zdarma přijmout. Zaplatil za nás výkupné na kříži. Nebojte se svobodu, tento vzácný dar, od Boha přijmout.

"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s …More
Pán Ježíš Kristus osvobozuje ze žaláře Satanovy matrice. Přináší svobodu, kterou můžeme zdarma přijmout. Zaplatil za nás výkupné na kříži. Nebojte se svobodu, tento vzácný dar, od Boha přijmout.

"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 'Proto vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'." 2Kor 6:14-18
Kallistratos
Nějaké Varování neexistuje. Je to jen stimulace křesťanského pseudovizionářství založená na spekulacích a živena milienialistickými aj. popudy a nebo blouznivci. Vzájemně si odporují v průvodních jevech, detailech, znameních.... Vede to ke zmatku. EVANGELIUM je jasné - Maran atha. Není co řešit, očekávání konce může přijít u každého člověka kdykoli. Když vidím že o varování zde píše třeba PetraB …More
Nějaké Varování neexistuje. Je to jen stimulace křesťanského pseudovizionářství založená na spekulacích a živena milienialistickými aj. popudy a nebo blouznivci. Vzájemně si odporují v průvodních jevech, detailech, znameních.... Vede to ke zmatku. EVANGELIUM je jasné - Maran atha. Není co řešit, očekávání konce může přijít u každého člověka kdykoli. Když vidím že o varování zde píše třeba PetraB alias magdach .... a nebo i jiní ... nemám co dodat. Snad jen toto: www.youtube.com/watch
apredsasatoci
Neexistuje? Veď aj súradnice tam máš. Klameš sám seba.
Kallistratos
Co existuje a co je podstatné pro život člověka jako jedinečné bytosti před Bohem.
Narození - život - smrt. To smíme prožít a o tomto víme dost. To ostatní je za oponou....
Já jsem Cesta, Pravda a Život
. Pán Ježíš mluví o směřování a tedy Cestě, naplnění této Cesty a Pravdě a oživujícím obsahu a tedy Životě.
Pak hovoří o tom, že je Světlo světa - ano, prozařuje temnotu světa a dává odpovědi.
More
Co existuje a co je podstatné pro život člověka jako jedinečné bytosti před Bohem.
Narození - život - smrt. To smíme prožít a o tomto víme dost. To ostatní je za oponou....
Já jsem Cesta, Pravda a Život
. Pán Ježíš mluví o směřování a tedy Cestě, naplnění této Cesty a Pravdě a oživujícím obsahu a tedy Životě.
Pak hovoří o tom, že je Světlo světa - ano, prozařuje temnotu světa a dává odpovědi.
Duch svatý nás může uvádět do Pravdy, ale ne jak si někteří omezenci myslí, že se pomodlí a v emočním transu jim Bůh sešle návod :) Ten návod už tu je obecný, ale i pro každého zvlášť. - Nejen žij dobře, žij poctivě, žij bohabojně, žij pokorně a čestně. Ale je tu i Desatero a interpretace s tím spojená. Je tu Kříž a Kristova oběť a tedy nevinná Láska, která se nechala z lásky k nám ukřižovat za hříchy minulé, současné i budoucí. Láska je Bůh, je psáno. A Syn Boží je součástí Božské podstaty, Boží Trojice, Božího sebevyjádření, soupodstatnosti, Božího tajemství ... Není to už tak nepochopitelné a přesažné? A co chceme více? Na talíři další návody, protože jsme už něčeho dosáhli a nebo jsme přejedení? Navíc Krista můžeme objevovat nejen ve mši svaté, Eucharistii, ale v každém člověku, potřebném, nuzném, trpícím... I toto lze nalézt v Písmu.... Milosrdenství, slitování, pomoc a pokoj Boží.... Člověk volí často laciné a bulvární cesty, duchovní hot-dogy, ale Cesta za Kristem je často mnohem snažší a mnohem osobitější než nějaké bla bla ... Každý umírá a každý se rodí.... každý stane před Kristem, OSOBNĚ. Proč lidé chtějí tapetu pro dav? Zprostředkovatele a okliky? Kdo zde diskutuje, bude za pár let 100% moudřejší, protože zemře. To je jediné VAROVÁNÍ - chránit se hříchu a neopomíjet potřebné a Boha ctít a vyznávat bez přetvářky a pokrytectví. 🤗
apredsasatoci
Neprijimas Božie Slovo. Božie Slovo je pre teba opona. Aj to je voľba.
Kallistratos
Skutečné Boží slovo není jak pro reálné lidi, tak pro zcela fiktivní registrace na Glorii apredsasatoči zajisté blouznění o jakýchsi útulcích poslední záchrany, jak tady zmatečně šířila jedna registrace :) A nebo prohlašování, jak je třeba vše prodat a rozdat. Či jak je ta Zem placatá :) A nebo vytvářet chiméry či nárazově podléhat svým momentálním formacím či deformacím a hláškám o jakýchsi …More
Skutečné Boží slovo není jak pro reálné lidi, tak pro zcela fiktivní registrace na Glorii apredsasatoči zajisté blouznění o jakýchsi útulcích poslední záchrany, jak tady zmatečně šířila jedna registrace :) A nebo prohlašování, jak je třeba vše prodat a rozdat. Či jak je ta Zem placatá :) A nebo vytvářet chiméry či nárazově podléhat svým momentálním formacím či deformacím a hláškám o jakýchsi satanových matricích. To jsou prostě vše chiméry ne nepodobné této: cs.wikipedia.org/wiki/Ptyč kde měli nepoměrně více peněz na realizaci svých "útulků" :) Donekonečna se ty různé bláboly opakují, lidé se nakládají do láku, balsamují, vymýšlejí různé skopičiny, předpovídají cokoli a pak - ZEMŘOU, PUF :) A jejich egocentrický zpěv ne nepodobný zoufalému Hérostratovi umlkne. Další PUF :) jak spravedlivé.... 🤗

A jde-li o oponu a Boží slovo? Inu, opona nás uvádí do dalších dějů. Ale tento zvaný - život pozemský - má své kouzlo a má svůj smysl a - ten máme žít :) Kdo si ale vymýšlí více než zdrávo, ten se míjí s Božím slovem. V předchozím příspěvku jsem uvedl dost odkazů, přesně číselné nebudu uivádět, kdo zná Boží slovo, ten ví..... Pokojný advent. 🤗
apredsasatoci
Kde Ježiš hovorí, že zem je placata? Rozdať sa má všetko. Všetko sa smie. Nie všetko osozi. Opakujem: Vybral si si.
Kallistratos
Inu, právě že nehovoří. Ale jisté registrace, které tady rády prezentují své domácí vizionářské objevy s tím nemají problém :) Takže Zem zajisté placatá není a opravdu se točí, viď apredsasasatočí ;)
Zedad
Kallistratos, i dnes mezi námi chodí proroci - ti co vidí dál než na špičku nosu - vidoucí.
Nebuď smutný, ty zase vidíš ty registrace na webu
apredsasatoci
Prečo sa neriadis Pánom Ježišom? 🤗
Kallistratos
Jistě Zedade - proroci mezi námi chodí, ba i andělé 🧐 , ale obávám se, že ne ti, kteří máš na mysli. A jde-li o špičku nosu - více než proroci se rodí Pinocchiové, kterým ten nos příliš roste, viď ? :) A jde-li ohledně komentáře apredsassatoči, že se neřídím Pánem Ježíšem? :) Prosím relevantní argumentaci. Děkuji.
apredsasatoci
Zj18,1-5
Kallistratos
Teď jsem se díval sem a je mi velmi líto co se stalo na Slovensku. Mrazivý popis událostí před tragédií v Prešově: „Řekli nám, že to mají pod kontrolou. Sedla jsem na gauč a bouchlo to“ Zvláště s ohledem na rizika co tomu předcházela... Nedávno se stalo něco v mém kraji, kde pobývám a dokonce co by kamenem dohodil od pisatele CAPSLOCkáře, který mne tady na Glorii obtěžoval. Je to vždy obrovské …More
Teď jsem se díval sem a je mi velmi líto co se stalo na Slovensku. Mrazivý popis událostí před tragédií v Prešově: „Řekli nám, že to mají pod kontrolou. Sedla jsem na gauč a bouchlo to“ Zvláště s ohledem na rizika co tomu předcházela... Nedávno se stalo něco v mém kraji, kde pobývám a dokonce co by kamenem dohodil od pisatele CAPSLOCkáře, který mne tady na Glorii obtěžoval. Je to vždy obrovské neštěstí a zvláště na Slovensku je vidět, co udělá s konstrukcí domu takový požár a pokud jde o požáry výškových budou obecně, tak schodiště a k tomu komínový efekt a samotná konstrukce a materiály užité na stavbu se začnou za zvýšených teplot chovat naprosto nepředvídatelně a chudáci lidé.... Lidské chyby jsou a budou - viz. z téhož města naštěstí bez obětí: www.novinky.cz/…/v-kauze-zricene…
Kallistratos
A jde-li o Zjevení apredsasatoci, tak všichni sektáři s tímto rádi argumentuji, ale ..... Velké ALE :)
apredsasatoci
Definícia slová SEKTA: sekta sú tí, čo sa ruhaju Bohu.
Z toho vyplýva, za rkc je sekta.
Kallistratos
@apredsasatoci Milý pitomče, odpusť mi toto oslovení, ale mám k tomu důvod. Omlouvám se současně za aroganci, ale jinak to ani nejde. I psa vyženeš z boudy, když mu na ni pořádně zabušíš, podobně jako včely z úlu :) Kéž by ti v té hlavě méně hučelo a byls schopen pochopit, že Církev Kristova není omezena jen na tvůj mentální dvorek a zkušenost z předsíně, ale obsahuje v sobě mnoho možnosti k …More
@apredsasatoci Milý pitomče, odpusť mi toto oslovení, ale mám k tomu důvod. Omlouvám se současně za aroganci, ale jinak to ani nejde. I psa vyženeš z boudy, když mu na ni pořádně zabušíš, podobně jako včely z úlu :) Kéž by ti v té hlavě méně hučelo a byls schopen pochopit, že Církev Kristova není omezena jen na tvůj mentální dvorek a zkušenost z předsíně, ale obsahuje v sobě mnoho možnosti k růstu. V okamžiku, kdy se člověk přestane považovat za ovci a stane se brigadýrem vlastního života, pak začne i věci víry chápat trochu jinak a stane se smířlivější a to i k Církvi či chybám jiných. Přestane stát prosím ve stínu negativ a přestaň vyzobávat pitomůstky mimoběžné, které už zavedli mnoho lidí do zmatení... A poučit mne jistě můžeš, budu za to vděčný, ale vol jiný způsob. Děkuji.

Jde-li o www.seznamzpravy.cz/clanek/pocet-obeti-vyb… tak je mi nesmírně líto Mates5485 a pod tebe psát nemohu, takže zde.... Ano, je to bolestná záležitost a zřejmě pochybení a nedůslednost těch co na tom dělali.... Představme si to, když se nám ztratí osobní dokumenty a veškeré náležitosti s tím spojené a nejenom věci které jsou vzpomínkou, dárkem, , historií a nebo věcmi, které ani peníze nenahradí a do toho zmizí majetek a především životy nejbližších a to i formou utrpení.... Dno. Jako za války, transporty, bombardování, migrace.... A dnes těch vazeb je mnohem více... A život jde dál a za chvíli se o vás nikdo nepostará a svět žije své životy..... Nezbytná je pomoc takovým a co nejrychleji.... 🙏
apredsasatoci
Pohoda! Keď dochádzajú argumenty, prichádzajú na radu nadávky, nálepky... Typické!
Brigadyr vlastneho života (pýcha) sa nikdy nemôže zhodnúť s ovcou.
Čo nazyvas primitivnostou? Výklad slova Sekta, či Božie Slovo...?

Svoju falošnú lásku si schovaj pre tých migrantov, ktorých máš už doma, či?
Zedad
Kallistratos nemám na mysli nic. Prostě je to tak, že i dnes mezi námi chodí proroci - vidoucí.
Ty se věnuješ zkoumání, kdo je kdo, tady na webu.
zaba
Pro Kallistratos: Váš pohled na věc jsem sdílel tak před necelými 10lety, než jsem skrze tento typ blahovolné a racionalistické víry selhal i profesně (skoro odchod z duchovní služby) i osobně (s tím se raději chlubit nebudu). Tehdy jsem fakticky s ďáblem nepočítal (i když jsem ho věroučně nepopíral jako dnešní generál jezuitů) a proto jsem tak dopadl, je to totiž jen otázka času, kdy nás chytne …More
Pro Kallistratos: Váš pohled na věc jsem sdílel tak před necelými 10lety, než jsem skrze tento typ blahovolné a racionalistické víry selhal i profesně (skoro odchod z duchovní služby) i osobně (s tím se raději chlubit nebudu). Tehdy jsem fakticky s ďáblem nepočítal (i když jsem ho věroučně nepopíral jako dnešní generál jezuitů) a proto jsem tak dopadl, je to totiž jen otázka času, kdy nás chytne do svých rafinovaných pastí, pokud nemáme ortodoxní víru, která jediná má sílu nás varovat i chránit.
Jinak ohledně vašeho výsměchu mému ...asi...k interpretaci Janova Zjevení a věcí kolem apokalypsy. Ano máte pravdu, že výsměch si zaslouží mnohé interpretace převážně z protestantského tábora (třeba určování adventisty data konce světa už po několikáté...nebo jejich interpretace římkat. církve jako nevěstky ze Zjevení... nebo Lutherovo označení papeže jako antikrista.... Svědky Jehovovi bych zde raději vůbec neuváděl, protože nejsou křesťany, nevěří totiž v Kristovo božství), jenomže i v katolické církvi se takové interpretace objevují a na rozdíl od dnešní modernistické teologie, která je arogantně přehlíží, přesně s poukazy, které jste výstižně shrnul. V 1. adventní neděli nám bylo připomenuto z 24. kap. Mt (apokalyptická kapitola), že se máme naučit rozpoznat znamení (výstraha se zlodějem v domě nebo s očekáváním cyklů fíkovníků) předcházející Slavnému druhému příchodu Pána, i když nikdy nebudeme schopni určit přesně den jeho vstupu do dění ve prospěch svých vyvolených (pokorných). Veřejný prostor duchovní i světský totiž bude přesně argumentovat jako Vy, že se nic zásadního neděje (výstraha s poukazem na slepotu doby Noemovy), a přesto půjde o zásadní očistu Země. Bohužel, ďábel nás bude chlácholit, že očistu zvládnem sami vlastními silami- přesně pokračování v linii saduceů a farizeů, jak nás před nimi varoval 2.adventní neděli Jan Křtitel. Proto je tak důležité dobu konce vlády ďábla rozpoznat, protože veřejný prostor světský i duchovní bude fakticky proti Kristu, i když naoko proti němu nebude. Toto období bude z hlediska ďáblovy šalby nejrizikovější v dějinách a Otec patrně připustí tuto závěrečnou zkoušku, aby oddělil "ovce od kozlů", a aby pak mohla být nastoleno Království Jeho Syna jen s těmi, kteří obstály dříve (vzkříšení světci) i v čase konce. Pokud se ale operuje nad znameními ( a to máme z Kristova příkazu), pak jistá dávka nejistoty a případného přehodnocování, tedy ono "asi" je docela na místě.
Kallistratos
@apredsasatoci Přečti si to znovu, abys nekomentoval nepřesně. A jde-li o migranty, podívej se jak tu putovali Keltové, Germáni, Slované.... Co iniciovali Hunové... Kdy nás opustil na našem území hrnčířský kruh, aby se po staletích opět vrátil.... Jde-li o brigadýra, tak je to formulace a apel na svobodnou vůli člověka..... To je dar Boží. Nejsme loutky na provázku. Ale já to ani komentovat víc …More
@apredsasatoci Přečti si to znovu, abys nekomentoval nepřesně. A jde-li o migranty, podívej se jak tu putovali Keltové, Germáni, Slované.... Co iniciovali Hunové... Kdy nás opustil na našem území hrnčířský kruh, aby se po staletích opět vrátil.... Jde-li o brigadýra, tak je to formulace a apel na svobodnou vůli člověka..... To je dar Boží. Nejsme loutky na provázku. Ale já to ani komentovat víc nechci. Myslím, že je to zbytečné.
@Zedad Nerozumím a neznám vidoucího, zato znám plno esoteriků, alternativců a falzifikátů všeho možného. Církev obecně nese velké bohatství ve své tradici, mnoho chyb, ale i mnoho požehnání.... A mám na mysli do jisté míry i dědictví těch, kteří nemuseli nezbytně náležet do katolického kmene. Každý kdo se setkal s Kristem a uvěřil v Něho může být nositelem světla ... V Novém zákoně Kristus odpovídám učedníkům když ho informují, že někde uzdravují v Jeho jménu.... Byl v tomto směru střízlivý a vstřícný. Naopak pohrozí později vůči těm, kteří se ohrazují, což jsme Pane ve tvém jménu nevyháněli démony a neprorokovali.... Přesto byli zatraceni.... Takže mou odpovědí je stále a jen jediná odpověď - Láska.
@zaba Trochu nerozumím textu, je v rovině mentorské a poněkud matoucí. Odpusť mi, ale pochybuji o některých věcech. Předně, pokud jsi se pokoušel o jáhenství a nebo jsi jáhnem atd., pak víš asi proč, typ víry v tom nehraje roli. Každý má svou víru unikátní, podepřenou zkušenostmi a někdy je zkrátka nekompatibilní se sklony, povahou a nebo vybaveností člověka. Tobě něco selhalo a to je asi celé. Je pro tebe tedy určena jiná cesta přístupu k Bohu a Církvi. Neexistuje šablona. Potřebuješ mocnější oporu? Ano, i to je jistota. Vždyť ne každý je schopen žít stále v contritio, ale většina přijímá attritio. Láska a strach. Stále se je třeba učit u Mistra.... ZNOVU opakuji - naše víra nespočívá v hledání davové události, ale má se odrážet od osobní roviny. Nikdo neví zda se ráno vzbudí.... K čemu bádat nad Zjevením a spol. pokud člověk sám nemá v sobě něco srovnané.... Nevím dne ani hodiny..... Proto by měl člověk makat na tom aby činil dobro druhým a v bližních poznával Krista a Boha ctil.... Bůh je skutečně neskutečný altruista, učme se to od Něj ... 🤗 A nebo si život komplikujme.... Ovšem vždy k naší újmě....
apredsasatoci
Tomu hovorím argument. 👏
zaba
Zdá se spíše, že čas na oddělení od prohnilé části katolické církve nastane až v 7. pečeti, tedy po velkém Varování (což je asi 6. pečeť z Janovo Zjevení). A toto oddělení bude iniciovat spíše sama ona prohnilá část katolické církve, která přejde ze stávajícího módu svádění do módu nucení přijmout to nepravověrné, teprve pak bude nutné odejít. Tedy zatím bych byl spíše v klidu a modlil se, aby …More
Zdá se spíše, že čas na oddělení od prohnilé části katolické církve nastane až v 7. pečeti, tedy po velkém Varování (což je asi 6. pečeť z Janovo Zjevení). A toto oddělení bude iniciovat spíše sama ona prohnilá část katolické církve, která přejde ze stávajícího módu svádění do módu nucení přijmout to nepravověrné, teprve pak bude nutné odejít. Tedy zatím bych byl spíše v klidu a modlil se, aby se to prohnilé v katolické církvi pořádně ukázalo a tak i vymezilo, tento proces zatím určitě není u konce.
Pravda bude skryta
Aspoň niekto vie pokorne napísať múdre slová.
Nie ako Tí ostatní kriklúni,ktorí sa bijú do pŕs.
Varovanie príde, pretože ho nepredpovedá len Biblia, ale aj pár svätých mučenníkov,ktorí mali na tele stigmy.
Kallistratos
Má rád to: ........... asi .............

Osobně si myslím, že starost o tyto věci je naprosto druhořadá a prošpikovaná neustálým : asi.

Důležité je teď a tady. Kdo se příliš stará o extrovertní věci a věci, které jednotlivce míjejí a stávají se skutečně nepodstatné pro dopad na život jednotlivce, ten často demonstruje jistý deficit osobního snažení, protože navzdory přečetným : asi, se dostáv…More
Má rád to: ........... asi .............

Osobně si myslím, že starost o tyto věci je naprosto druhořadá a prošpikovaná neustálým : asi.

Důležité je teď a tady. Kdo se příliš stará o extrovertní věci a věci, které jednotlivce míjejí a stávají se skutečně nepodstatné pro dopad na život jednotlivce, ten často demonstruje jistý deficit osobního snažení, protože navzdory přečetným : asi, se dostává do kolizního výkladového kurzu, který je absolutně nevěrohodným postojem vůči Bohu i pravdě samé. A tedy je to zavádějící.

Jde-li o teologii, tak toto už mají zmáknuté dávno systematicky u CASD ale nijak mne to nezneklidňuje, podobně jako Svědkové Jehovovi, kteří mají neustále jako více světla, aby pochopili, přestože ten jejich pomazaný ostatek věrných, jež měl být vytržen, už dávno vymřel... Ale holt prý více světla :) Obratné a ne poprvé v dějinách. V první polovině 20. století čekali na praotce ve viditelné podobě a zase průser, nikde nic :) Prý zkouška pro věrné a pak to svým novým členům zamlčeli, jak jsem nedávno zjistil jen prostým dotazem na ulici.... Systém zamlčování, formování a reinterpretace faktů je na úrovni slušného marketingu a kdo by nepodlehl, že? Zvláště když podlehnout chce a svět je vykreslen jako "dáblova matrice" viď Joske alias ........

Ale to vše jen na okraj, jako informace, že mnoho věcí není pod sluncem nic nového, naprosto nic nového.... Lidé se nově rodí a opakují stejné chyby.... Ale i poznání roste.... Měla by růst ale i láska a věrnost..... A to se nám lidem příliš nedaří... Takže je to na nás, poznávat a milovat, dokud můžeme. 🤗
Pravda bude skryta
Kallistratos Vyzerá to nie na asi,ale určite. Len je to napísané tak,že sa pod tou 6.pečaťou môže odohrať čokolvek. Ten ,ktorý verí,že Varovanie príde, verí tomu ,že je to 6 pečať.
Tam je ďalší náznak ,že Varovanie nie je hot-dog ale ,že sa stane.
Kallistratos
Tak jako je vidět blesk na obloze, tak je vidět Pravda, kdo ji hledá.... Takže nemusí být vůbec skryta :) Počítej si klidně pečetě prosím, ale sekty tohle mají fakt už dáááávno vyřešeno :) Nepřepočítat se prosím :) Já dám raději přednost životu s Kristem, životu, který má smysl a drift.... V každém případě jako koníček je možné bádat souběžně i nad lecčíms....V roce 1991 jsem si koupil jednu …More
Tak jako je vidět blesk na obloze, tak je vidět Pravda, kdo ji hledá.... Takže nemusí být vůbec skryta :) Počítej si klidně pečetě prosím, ale sekty tohle mají fakt už dáááávno vyřešeno :) Nepřepočítat se prosím :) Já dám raději přednost životu s Kristem, životu, který má smysl a drift.... V každém případě jako koníček je možné bádat souběžně i nad lecčíms....V roce 1991 jsem si koupil jednu knihu a váže se k tomu jedna událost. Paní tam také bádala co si koupit a že jako její syn se snaží být jehovistou, tak jsem ji doporučil toto co tam zrovna leželo: www.antikvariatukostela.cz/cz-detail-10044… Mimochodem, někde na webu jsem našel, jak ji někdo kritizuje, že čekal víc a asi něco extra, ale ona je vážně dobrá. Já jsem ji ocenil.... Žádné bláboly, ale pěkně rozbor verš po verši.... Možná toho potenciálního jehovistu neosloví, protože bude "vyškolen" jinšími koučemi z řad Jeh a knih z Warwicku.
Pravda bude skryta
Nabudúce poprosím stručnejšie a k veci. 😇

Keď príde Varovanie, pre niekoho záchranné lano, pre iných hot-dog ,tak si to povieme.