Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
One page
intronizacja
663

Anna Kuraś "DUCHOWA LEKCJA ŚW. PIOTRA"

Pan Bóg bardzo często dopuszcza upadki na człowieka, aby zrozumiał, że nie jest doskonały.