Language
12:53
72 10 1K
Libor Halik

Mons. Petr Piťha: Děti vám seberou, homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu

Kázání v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha ve svátek sv. Václava, 28. září L. P. 2018 Mužové čeští, české ženy, mám k vám promluvit v den svátku mučedníka sv. Václava, takřka u jeho hrobu, … More
Libor Halik mentioned this post in P. Jan Balík kanovník od sv. Víta hájil kázání P. Piťhy.
henta
Vymačkaný citron, už přišel po
finiši. Stál jako vysoký církevník
i jako státní,vládní činitel, na začátku,
tehdy byla šance. Jenže by ho to
stálo přijít o posty.
Dnes už ?????????????
miňocraft včera
Mocný a prorocký hlas otca Piťhy.
miňocraft
Mocný a prorocký hlas otca Piťhy.
snakee
voltaire se aspon o něco pokusil, kdežto Havel umřel v přítomnosti dvou jeptišek modernistek www.ahaonline.cz/…/umirani-vaclava…
mike084
voltaire je hrozivý príklad toho čo napísal zasa svätý Augustín ak sa teda Voltaire kajal nie každá ľútosť je spásna zato Napoleon nádherne vyznal Krista ešte pri zmysloch tam nie je pochýb že sa obrátil a vnímal Ho ako vojak

Alexander, Cézar, Karol Veľký a ja sme založili veľké impériá; avšak na čom tieto ríše stáli? Na sile. Ježiš Kristus založil svoju vládu na láske a do dnešného dňa za túto … More
mike084
práve tá kajúcnosť je pochybná to by tak hrozne neumieral naproti tomu NAPOLEON učil deti vo vyhnanstve Katechizmus a keď mu jeden z generálov povedal čo tam aká Viera v Boha na to Napoleon odpovedal teraz viem že som urobil idiota generálom
Libor Halik
2.3.1778 se kajícně, či polokajícně vyzpovídal, ale 30.5.1778 zemřel nekajícně, strašně dle komentáře @mike084 cs.wikipedia.org/wiki/Voltaire
mike084
F. Zelenka - VOLTAIRE

Jeden z nejznámejších odpůrců víry, jenž svého nadání a vtipu užíval k boji proti Církvi na jejíž potření vydal pověstné heslo: „Zničte tu hanebnici!“

Vrátil se do Církve katolické?
Když v roce 1778 upadl do těžké choroby, dal si zavolat kněze Gualtiera od sv. Sulpice a přijav svaté svátosti, dal před svědky toto písemné prohlášení: „Já podepsaný prohlašuji, že když mne … More
Zedad
Libor Halik to je blud a vytržení slova Božího z kontextu
Libor Halik
Modernisti z toho verše apoštola Pavla Ř 14,11 LŽIVĚ vyvozují, že všichni se tím obrátí a budou spaseni. Už sv. apoštol Petr proto napsal: 2. List Petrův 3. kapitola (Pro @Zedad ) 15 A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse, jak vám napsal i náš milý bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána. 16 Mluvil tak o tom ve všech svých listech. Některá místa jsou v nich … More
Zedad
Římanům 14, 11Neboť je psáno: ‚Jako že jsem živ, praví Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh.‘
Zedad
Pasáž: Izajáš 40,3-5
3Hlas volajícího: „Připravte na poušti cestu Hospodinu! Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha!
Každé údolí ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy. Pahorkatina ať v rovinu se změní a horské hřbety v pláně.
I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa.“


Veškeré tvorstvo pozná, že Bůh je jeden.
mike084
neklaňajú len uznávajú zvrchovanosť Boha popritom sa ale strašne rúhajú Bohu a závidia svätým ale v Nebi sa okamžite uklonia resp. uznajú Boha zakaždým keď ide niekto do Neba to uznajú Milosrdenstvo ale aj keď ide niekto do Pekla to uznajú Spravodlivosť
Libor Halik
I ve věčném ohnivém pekle se nekající lidé Bohu klaní, protože On je Bohem všemohoucím, ale skřípou tam přitom z nenávistí vůči Němu svými zuby. Lásce se ve věčném pekle už naučit nedá. Je pozdě. Pro @Zedad @mike084 @snakee
Zedad
Pasáž: Marek 16,16
16Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
Zedad
No je také psáno, že se před Bohem skloní každé koleno a všichni uvidí Boží spásu.......( Ne každý spásu přijme, a to je ten hřích pýchy)
mike084
nejak takto to povedal aj svätý Augustín ľútosť v chorobe býva nezdravá a svätý Tomáš Akvinský to prirovnal k vode v džbáne zvyk hrešiť tak formuje človeka ako tvar džbánu vodu v ňom vypestovaný zvyk a túžba hrešiť zamedzí väčšine sa kajať aj tvárou v tvár smrti
Libor Halik
Zkušenost nejslavnějšího zpovědníka Francie sv. Vianneye, faráře z Arsu, je taková, že naprostá většína věřících i nevěřících lidí se na smrtelné posteli k Bohu NEobrátí. Proto je nutné je vést k pokání, když jsou mladí, živí a zdraví. @Zedad @snakee
Zedad
Libor Halik no, to je pravda, co píšeš. Možná vysvětli, když člověk umírá, tak může přijmout milost od našeho Pána a obrátí se. No a na druhé straně i světci jsou v hodince umírání pokoušeni, aby se pyšně postavili proti Bohu. Přijmout smrt musí každý z nás.
Libor Halik
Kdo umírá byť i v 1 smrtelném hříchu, nebo v nevíře v Pána Ježíše Krista, ten bude určitě zavržen navěky. To není tajemství, neboť to učila Církev VŽDYCKY od sv. apoštolů. Dnes lžou, že je to tajemství. Tajemstvím na Zemi jsou však obvykle ZATÍM jen jména mnoha z těch zavržených. Pro @snakee @Zedad
Zedad
www.tvnoe.cz/video/18508
Dům ze skla?
Co patří mezi nejpodstatnější události v církvi těchto dnů? Jak vidí téma anulace církevního manželství, jako obhájce svazku a vyšetřující soudce u Metropolitního církevního soudu? Proč je pro mnohé věřící zpověď frustrující záležitostí? Jak nahlížet na aktuální otázky dneška prostřednictvím Bible? Na tyto otázky a také na vaše dotazy bude tentokrát … More
snakee
katolíci to vědí a vy luteráni se třeste před věčným zaržením
Zedad
Jde tu o milost. Nevíme, kdo dojde spásy a kdo půjde do pekla. Je to pro nás tajemství. Milostí Boží jsem to, co jsem říká apoštol Pavel. Těžce hřešící člověk může přijmout milost od našeho Pána a obrátí se.
snakee
@miňocraft myslet znamená nic nevědět, slušně řečeno
Libor Halik
Sahat si na homosexuála či na ještě víc zvráceného satanistu zaměstnaného na biskupství, křesťan nemusí a neměl by. Je normální s ním ani nejíst u 1 stolu, ani mu ruku nepodat, neboť je to zrádce stylu Jidáš. Jidáš zradil za peníze, tento za zvrácenou formu sexu. Sv. apoštol Pavel takto učí, jak se chovat ke zrádcům evangelia, aby oni dostali znamení k nápravě a my abychom se nenakazili jejich … More
henta
Detektiv
Slyš tedy :
"Pryč, pryč odtud,
vyjděte z Babylonu!
Nedotýkejte se nečistého !
/pozn.nejen to placebo co vám podávají/
Vyjděte z jeho středu! Očisťe se,
vy kdo nosíte HOspodinovo náčiní!
Nemusíte však odcházet nakvap,
nemusíte se dávat na útěk,
protože
Hospodin půjde před vámi,
Bůh Izraele bude též uzavírat váš průvod."

Úžasné věci slibuje Hospodin Bůh- půjde
před vámi a také bude uzaví… More
Libor Halik
Při sv. omši je ten istý obetník a obeta Pán Ježiš Kristus, ako bol na Golgote. Iba je teraz neviditelný, lebo pozeráme na chlieb a víno, na Golgote pozerali na ubité ľudské telo. Detektiv neříká, že homosexuálové budou spaseni, jen konstatuje, že ovládají dnes některá biskupství. Jistě budou zavrženi navěky, když s homosexem nepřestanou. Pro @miňocraft @henta @Detektiv
henta
Ale kdeby Detektive! Nechláchol.
Slovo Boží mluví o něčem jiném
pro tuto dobu. Neboť "do nebe
nic nečistého nepřijde"
.
...
a vy všichni chlácholníci začněte
s pokáním.
miňocraft
Mal som na mysli dalila,že Kristus už netrpí to,čo vytrpel už pred 2000 rokmi.
Pri sv.omši sa jeho obeta sprítomňuje(ako,to už je tajomstvo) ale neopakuje.
Detektiv
Na některých českých biskupstvích už jsou homosexuálové na vysokých stupních řízení duchovenstva. Avšak nebojme se! Nedejme se zneklidnit ani připravit o radost evangelia. Modleme se a rozjímejme Boží Slovo a pamatujme, že křesťanům všechno pomáhá k dobrému.
apredsasatoci
Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů. Nemůžete mít účast na stolu Páně i na stolu démonů.“ (1Kor 10,20-21) Čili jinými slovy: „Jak můžete chodit k svatému přijímaní – přijímat kalich Páně a zároveň kalich zlých duchů?“
snakee
poslouchej slepice @apredsasatoci , běž kdákat charismatikům
dalila
Miňo, neviem ako to je, či Kristus trpí, ale myslím že hej,lebo ho nemilujeme a neklaniame sa mu vo Svätostánku. Si tak ja myslím.
dalila
@apredsasatoci premena sa koná. Pretože Kristus nie je viazaný na svätosť kňaza. A Halik je kňaz? Som nevedela a má niečo spoločné s Tomášom Hallikom?
miňocraft
Libor Halik,Kristus už netrpí,či to tu hlásate za bludy!Precitajte si List Hebrejom a pozorne.
apredsasatoci
cirkev predsa nepredava len informacie, ale aj Ducha.
apredsasatoci
@Libor Halik akosi mi chyba dokaz, ze premena sa kona, ci nekona. znechutenie neznamena konanie sa premeny. tak ako nic neciste nemoze prist do neba, tak ani v hriesnom cloveku neprebyva Duch Svaty.
Libor Halik
Ano. Koná sa eucharistická premena v Krista, keď kňaz bol platne kedysi vysvatený a hovorí ustanovujúce slova Pána Ježiša nad chlebom a kalichom s vínom. Opakujem - sv. Pio stigmatik viděl: Ježíš odvrátil svou tvář od toho zástupu kněží s výrazem velkého znechucení a zvolal: Řezníci! Obrátil se ke mně a řekl: Můj synu, nemysli si, že moje agonie trvala jen tři hodiny, ne; budu kvůli duším, které… More
apredsasatoci
@Libor Halik vy ste knaz. povedzte nam, ako je to s Eucharistiou? kona sa premena v rukach knaza s duchom diabla?
Zedad
apredsasatoci to ne kněz. Pán Ježíš říká - toto je moje Tělo.....toto je má Krev.....
Dary od Hospodina nejsou závislé na člověku, na tom jak je vznešený nebo bohatý nebo jak si namlouvá, že je dokonalý.
Libor Halik
Sv. Pio stigmatik viděl: Ježíš odvrátil svou tvář od toho zástupu kněží s výrazem velkého znechucení a zvolal: Řezníci! Obrátil se ke mně a řekl: Můj synu, nemysli si, že moje agonie trvala jen tři hodiny, ne; budu kvůli duším, které jsem takto navíc omilostnil, v agonii až do konce světa (tj. ve sv. eucharistii. PMaria též stále trpí, když vidí takto JKrista v agonii kvůli biskupům a kněžím … More
mike084
potom treba revidovať krsty Judáša Iškariotského má pán Antonín Eliáš Dohnal platnú Kňazskú vysviacku? lebo princíp u Eucharistie nemôžeme obchádzať ani u iných sviatostí podľa vášho bludu ak ten Biskup čo mu ju udeľoval stratil svätenie tak ju proste Antonín nemá aha aha
apredsasatoci
co ma spolocne svetlo s tmou? Boh s belialom?.................

ty si tiez chytil riadneho ducha - vydriducha. rob s tym nieco.
mike084
a ten ani nepremieňa je to Kristova moc skrz aj nehodného Kňaza on keby diabol osobne mohol byť Kňaz tak aj cez Neho pôsobí Kristus či zabúdame že Kristus je Boh? ale to že má ten Kňaz na svedomí svätokrádež je hádam jasné ale škodí sebe na platnosť a skutočnosť premenenia stav jeho duše vplyv nemá
apredsasatoci
@mike084 bezhriesny nie je nikto. ale predsa diabol nemoze premienat, ci?!