Linh mục nổi tiếng người Brazil bị đẩy khỏi sân khấu (Video)

Cha xứ rất nổi tiếng người Brazil, Marcelo Rossi, một người lãnh đạo của đảng Charismatic Renewal, đã bị một người phụ nữ đẩy mạnh ra khỏi sân khấu trong một Thánh lễ lôi cuốn trực tiếp với 50.000 …