Language
9
fil.news

Francis: Ang Awtoridad ni Hesus ay Nagmula sa "Kabaitan"

Sinabi ni Pope Francis sa kanyang homiliya noong Setyembre 17 na ang awtoridad ni Kristo ay nagmula sa kanyang habag na ipinahayag sa kaamuan, kabaitan, at pagiging malapit sa mga tao. Ayon sa Vatica…