„Ještě mnoho bych k vám měl mluvit, ale nyní byste to nesnesli.“

Ke konci poslední večeře Ježíš hovoří důvěrně k apoštolům a předává jim hloubku Božích pravd: „Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i …
Theodorá-Máriá and one more user like this.
Theodorá-Máriá likes this.
Zedad likes this.