Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
03:50
Jędrek
32.1K

GOLGOTO ,GOLGOTO ......

To był mój grzech!!!
podochrona
Wybacz mi moj Panie......
Engel44
U Twego krzyża
dusza się zniża,
spójrz, Panie, na nią łaskawie;
mój Zbawicielu, Odkupicielu,
daj odpocznienie w swej sławie!
Stenia
Bliskie jest Królestwo Boże - nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię

1. Bóg jest światłością - i nie ma w nim żadnej ciemności
2. Jeżeli chodzimy w światłości wtedy mamy łączność między sobą.
3. Krew Jezusa, Jego Syna - oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
4. Jeżeli mówimy że nie mamy grzechu to samych siebie oszukujemy.
5. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy - Bóg oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
More
Bliskie jest Królestwo Boże - nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię

1. Bóg jest światłością - i nie ma w nim żadnej ciemności
2. Jeżeli chodzimy w światłości wtedy mamy łączność między sobą.
3. Krew Jezusa, Jego Syna - oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
4. Jeżeli mówimy że nie mamy grzechu to samych siebie oszukujemy.
5. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy - Bóg oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
6. Jeżeli nawet ktoś zgrzeszył - mamy Rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa.
7. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy - A także za grzechy całego świata.
8. Dostępujemy odpuszczenia grzechów - Ze względu na Jego Imię.