vi.news
28

Linh mục biểu diễn trò ảo thuật cho Francis bận rộn (Video)

Giáo Hoàng Francis đã được giải trí bằng một trò ảo thuật của Cha xứ người Mexico, ông Jose Luis González Santoscoy, 36 tuổi, một nhà truyền giáo ánh sáng Jesus nổi tiếng trên Facebook. González đã …