Neokardināli turpina sēdēt, kamēr Benedikts XVI tos svētī

5. oktobra konsistorijas beigās 13 Franciska kardināli devās uz Vatikāna klosteri Mater Ecclesiae , lai tiktos ar bijušo pāvestu Benediktu XVI. Beigās Benedikts sniedza savu svētību, bet neviens no …