polski
ELOHIM.
ODWAGI DROGO
ELOHIM.
KIRKOR
BOŻY NEOKATECHUMENAT
KIRKOR
TO JEST BOŻA SIŁA I MOC