Language
36
vi.news

Thêm một lần nữa với Giám mục ủng hộ đồng tính, Raúl Vera

Giám mục của Saltillo, ông Jose Raúl Vera, 73 tuổi, người Mexico, lại phạm lỗi lần nữa khi ông chủ trì một "Bí tích Thánh Thể", có phạm vi chính là truyền bá tuyên truyền đồng tính. Raúl được đề …