Rozjímání nad Ř 7,5-6

„Když jsme byli v moci hříchu, působily v nás vášně podněcované zákonem a nesly ovoce smrti. Nyní, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli spoutáni, byli jsme zproštěni zákona, takže sloužíme Bohu v …
apredsasatoci and one more user like this.
apredsasatoci likes this.
Bohumila likes this.