lv.news
17

„Mēs visi darām kļūdas” - tukši vārdi no pāvesta Franciska

„Kungs vienmēr mums piedod, viņš nekad nav noguris,” pāvests Francisks rakstīja ieslodzītajiem Gorgonas salā, Itālijā, vēstulē, ko nosūtīja Albānijā dzimušais kardināls Ernests Simoni, kurš svinēja …