vi.news
33

Nhà thờ Đức Bà: Bàn dài đã cháy - Bàn thờ vẫn còn

Hầu như tất cả các nhà bình luận Công giáo đã giải thích vụ cháy nhà thờ Đức Bà ở Paris là một biểu tượng cho sự hủy diệt của Giáo hội hiện nay. Đáng chú ý là bàn thờ của Nhà thờ Thánh nơi mà Thánh …