ബെനഡിക്റ്റിൻ്റെ ലൈംഗികാതിക്രമ നിഗമനത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ് “സന്തുഷ്ടനാണ്“

ലൈംഗികാതിക്രമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബെനഡിക്റ്റ് പതിനാറാമൻ്റെ നിഗമനത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ “സന്തുഷ്ടനാണെന്ന്“ കർദ്ദിനാൾ ഗെഹാദ് ലുഡ്‌വിഗ് മുള്ളർ FirstThin…