vi.news
30

Francis chấp thuận sách kinh chứa những sai lầm nghiêm trọng

Giáo hoàng Francis đã cho phép xuất bản một "bản dịch" mới của Sách kinh tiếng Ý, Hồng y Perugia Gualtiero Bassetti đã thông báo cho hội đồng chung của các Giám mục Ý vào ngày 20 tháng 5. Trong số …