Language
38
Peter(skala)

Rok 1917 a svätý Maximilian Kolbe

100 rokov Militia Immaculatae – Rok 1917 a svätý Maximilian Kolbe Roku 2017 bude nielen 100. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime či bolševickej revolúcie v Rusku, ale aj založenie rytierského rádu …