25:43

Ruženec k úcte Ducha Svätého

Růženec k uctení Ducha svtého. Pane Ježíši obnovuj v nás zázrak prvních Letnic. Dej nám touhu láskou dobývat svět pro Tebe a tvoje království. Dej nám Ducha svatého - Dobyvatele lásky; Ducha …More
Růženec k uctení Ducha svtého.
Pane Ježíši obnovuj v nás zázrak prvních Letnic. Dej nám touhu láskou dobývat svět pro Tebe a tvoje království. Dej nám Ducha svatého - Dobyvatele lásky; Ducha apoštolů, kteří Tě nesli do celého světa; Ducha mučedníků, kteří za Tebe umírali; Ducha bojovníků, kteří Tě vyznávali. Dej, abychom byli křesťané duchem, srdce, skutky. Dej, aby náš život ikdyž bídný, nebyl neužitečný. Chceme i my budovat Církev, tvé království. Amen.
Samson1
Svatý Pavel mluvil o jiném evangeliu ve spojení s eucharistií. Pán tu noc, co byl zrazen vzal chléb.....Kdo zpochybňuje eucharistii, hlásá jiné evangelium. Kristus nemůže zapřít sám sebe i když my jsme nevěrní. Ju
Zedad
Ano
Joske
Ne. Evangelium je evangelium, dobrá zvěst, dobrá zpráva. Dobrou zprávou je království Boží, ve kterém panuje Král králů, zmrtvýchvstalý Ježíš. Ten Ježíš, který na sebe vzal naše hříchy, abychom se mohli vrátit, odkud jsme byli v Adamovi vyhnáni.
Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království; čiňte pokání a věřte evangeliu. Mk 1:15b
Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svěd…More
Ne. Evangelium je evangelium, dobrá zvěst, dobrá zpráva. Dobrou zprávou je království Boží, ve kterém panuje Král králů, zmrtvýchvstalý Ježíš. Ten Ježíš, který na sebe vzal naše hříchy, abychom se mohli vrátit, odkud jsme byli v Adamovi vyhnáni.
Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království; čiňte pokání a věřte evangeliu. Mk 1:15b
Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. Mt 24:14a
Hlásáme vám evangelium, abyste se od těchto marností obrátili k živému Bohu, který učinil nebe, zemi, moře a všechno, co je v nich. Sk 14:15b
Vždyť proto bylo evangelium zvěstováno i mrtvým, aby žili podle Boha v Duchu, ačkoli byli podle lidí v těle odsouzeni. 1P 4:6

Jiné evangelium hlásají ti, kteří učí, že člověk nemusí v Boha věřit, že stačí být upřímný. Že je jedno, čemu kdo věří, protože všichni přijdou do nebe. Že místo Boha můžeme uctívat modly, místo Stvořitele stvoření.
Zedad
Svátosti jsou milosti od Boha. Milost, to je dar. Svátosti nejsou dary od kněze, ale od Boha. Kněz je zprostředkuje, a nemůže je nijak pošpinit svým případným hříchem. Nejde to, dárce je Bůh. Proto děkujme Bohu za dary, které nám dává.
Pravda bude skryta
Tea ma blokla. Neuniesla pravdu, že sviatosti sú ešte platné.
Samson1
Je to asi 3 týdny, co jsme stáli tři před kostelem po mši. Kněz, varhanička a já kostelník. Po chvilce přišli čtyři Poláci okolo 30 let ze psem, byli na procházce, vedlejší vesnice v Polsku je asi 2 km. Potom jsme se s nimi dali do řeči a jeden z nich nám říkal o případu, kdy kněz podával přijímání v domově seniorů. Podal jednomu a ten to potom vyndal z úst, že to nechce. Kněz dal hostii …More
Je to asi 3 týdny, co jsme stáli tři před kostelem po mši. Kněz, varhanička a já kostelník. Po chvilce přišli čtyři Poláci okolo 30 let ze psem, byli na procházce, vedlejší vesnice v Polsku je asi 2 km. Potom jsme se s nimi dali do řeči a jeden z nich nám říkal o případu, kdy kněz podával přijímání v domově seniorů. Podal jednomu a ten to potom vyndal z úst, že to nechce. Kněz dal hostii rozmočit na oltáři, kde je na oltáři pro omytí rukou od hostií voda a ručníček. Na té hostii se objevil krvavý kříž. Během krátké doby se stala stejná věc. Kněz podával venku přijímání a pršelo. Ten kdo přijímal ho nechtěně bodl deštníkem do oka a kněz hostii upustil a ten sám případ. Na hostii, kterou zas dal rozmočit byl znovu krvavý kříž. Já do vedlejší farnosti v Polsku jezím pravidelně na mši svatou, když není u nás.

Theodorá-Máriá tu na nás útočí roky o neplatnosti měše. Já jsem jednou prosil Pane věřím, pomož mojí malé víře. Pro mne je to důkaz, že mše je stále platná. V tom se mýmí i s Eliášem. Prostě Kristus nemůže zapřít sám sebe, ale lidé s ním mohou špatně nakládat a tí bych dal pravdu Liboru Halíkovi, že mše je platná, ale s Kristem se špatně zachází. Co se týče modliteb o Ducha, tak Otec nedá hada, když my zlí dáváme dobré dary, Tí spíš dá Otec Ducha svatého, kdo prosí, nedá hada. Ju Jina Eliáš má správné poznání o šatnostech v církvi, i poznání od Boha, ale každá věc se míchá s ledví člověka, interpetace už může být vlastní.
Theodorá-Máriá
Darmo se dovoláváš Samsone Svatého Ducha,
když tvůj dům nestaví Hospodin,ale jednota
víry s papežem - antikristem.
1 Poutní píseň, Šalomounova. Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.

/ž127/
zaba
Papež nemůže být antikristem, ale jen jeho duchovním předchůdcem, tedy falešným prorokem transformující duchovní svět jen na světskou prosperitu nikoli na Boží království. Antikrist bude mít podle Janova zjevení i světskou vládu (bez jeho značky nepůjde prodávat ani kupovat....)
Theodorá-Máriá
BIBLIČTÍ KŘESŤANÉ - O NEVĚSTCE ANTIKRISTA
Prostuduj . Píšeš, že skrze HKT jste na tom tedy
bývalá řkc a protestanti /co vstoupili do jednotného
náboženství-antikrstova-papežova, new age /
všichni stejně.