Language
42:44
2 256
Defensor Mariae

Mały błąd na początku...

Czemu źle patrzymy na problemy etyczne? Czy sprzeciw wobec in vitro jest tylko religijny? Dlaczego czasem nie warto dyskutować? delurski.pl/5641/parvus-error/ More