Zedad
Bible není učebnice matematiky
acer
Tomislave, nenamáhej se, většina křesťanů, a to i katolíků, ví o působení Ducha Svatého starou belu. Půlka nich jde raději na charizmatickou konferenci, a ti ostatní uváznou v tom vedru v nějaké hospodě, kde působí jen spiritus naturalis.
Zedad
@acer Bůh dává svým milým i ve spánku
Jan Bosco
acer
13. jún

Tomislave, nenamáhej se, většina křesťanů, a to i katolíků, ví o působení Ducha Svatého starou belu. Půlka nich jde raději na charizmatickou konferenci, a ti ostatní uváznou v tom vedru v nějaké hospodě, kde působí jen spiritus naturalis.

V podstate máš pravdu! Ale teda ty nám vysvetli, kto je Duch Sv. Respektíve ako ho vnímaš ty osobne.

Ja som bol v Prešove na charizmatickej obno…
More
acer
13. jún

Tomislave, nenamáhej se, většina křesťanů, a to i katolíků, ví o působení Ducha Svatého starou belu. Půlka nich jde raději na charizmatickou konferenci, a ti ostatní uváznou v tom vedru v nějaké hospodě, kde působí jen spiritus naturalis.

V podstate máš pravdu! Ale teda ty nám vysvetli, kto je Duch Sv. Respektíve ako ho vnímaš ty osobne.

Ja som bol v Prešove na charizmatickej obnove, kde sa medzi iným hovorilo, kto je Duch Sv. a ako v nás pôsobí. V prvom rade vieme, že Boh je jeden a v Ňom sú tri osoby. Otec, Syn a Duch sv. Teda 1+1+1=1. Matematický to nesedí ale vo viere áno, lebo v Bohu sú tri osoby a predsa ostáva jedným Bohom. A ako vnímame Ducha Sv? Mnohí ho vnímajú ako Božiu energiu, impulz, zážitok ale k neosobnej veci nemôžme vyjadriť vsťah. Energia je neosobná ale Duch Svätý je osoba, s ktorým vytvárame vsťah. Teda naplnenie Duchom Sv. v nás vytvára hlbší vsťah k Bohu a sme plne presvedčení o tom, že Boh je skutočný! Duch Svätý je Láska medzi Otcom a Synom-ak to takto môžme vyjadriť. Trojicu ani Ducha Sv. nepochopíme v plnosti rozumom, lebo náš rozum jednoducho nemá kapacitu na takéto poznanie ale predsa vierou Ducha Sv. prijímame a v každom z nás môže odlišne pôsobiť. Duch Sv. v nás upevňuje to, v čo sme uverili. Môžme byť teda veriaci, modliť sa srdcom, tešiť sa na omšu, keď nie sme pod vplyvom Ducha Svätého? Asi ťažko! A mnoho katolíkov ide teda v nedeľu do kostola, myslia si, že veria ale v skutočnosti Duch Sv. v nich nemôže pôsobiť, lebo sa mu neotvorili. Je to ťažko vysvetliť ale keď sme pod vplyvom Ducha Svätého, tak žijeme svoju vieru radostne. Čo to znamená, radostne? Že v to nielen verím ale že táto viera premieňa moje srdce a ja si plne uvedomujem, že Boh je, že ma miluje, že napľňa môj život láskou a že prijímam a otváram sa Jeho pôsobeniu v mojom živote. Veriť pod vplyvom Ducha Sv. znamená chápať moje poslanie, ktoré mi Boh dáva na tejto zemi. Chápať, že ma Boh formuje na obraz a spôsob, ktorý je v súlade s Jeho vôľou. A to bez účasti Ducha Sv. nemáš šancu pochopiť. Teda Duch Sv. je tretia Božská Osoba, s ktorou vytvárame vsťah a ktorý pôsobí v našom vnútri.
Peter(skala) likes this.
matematicky to sedí, ked sa sčitava, ale aj násobí:
1+1+1=3 (Sčitanie 3 božských osôb)
1x1x1=1 (nasobenie 3 božských Osôb)
Vévoda
No to žasnu, jak uměj počítat, Peter.
Jan Bosco likes this.
Pro mne je Bůh ve třech osobách velká výzva a současně velké tajemství. A Bůh má a musí mít tajemství a jistě jich má ještě plno :) Budu se držet pojetí led/voda/pára. Otce Boha vnímám jako toho, který určuje jasné mantinely, vytváří přímá nařízení a doporučení, vyžaduje bázeň a poslušnost, tesá svým prstem do kamene Přikázání, rozevírá Rudé moře, dává zřetelná pravidla a vytváří určitou …More
Pro mne je Bůh ve třech osobách velká výzva a současně velké tajemství. A Bůh má a musí mít tajemství a jistě jich má ještě plno :) Budu se držet pojetí led/voda/pára. Otce Boha vnímám jako toho, který určuje jasné mantinely, vytváří přímá nařízení a doporučení, vyžaduje bázeň a poslušnost, tesá svým prstem do kamene Přikázání, rozevírá Rudé moře, dává zřetelná pravidla a vytváří určitou nekompromisnost a vede vyvolený lid.... Je rigidně nastavený a definovaný jako pevný ledovec, který prochází krajinou, krajinou duše a mění její morfologii, vytváří nové cesty, zanechává stopy.... Pak přichází Kristus, který je jako voda, voda, která zalévá vše, voda, která vniká do všech pórů, do všech puklin naší duše, voda, která se stává životem, katalyzátorem růstu a proměny, voda, která vytéká Kristovy z ran, voda, která mu byla podávána na kříži.... Kristus je živý, osobní a dotýká se srdce a Jeho zákon není vepsán již do kamenných desek, ale do srdcí z masa a kostí, jak je psáno.... Kristus je blízko a stává se mostem od Otce, doslova vtéká k naší duši a dotýká se jí, je Obrazem Otce a Synem... A Duch svatý? Jezdím občas vlakem a vím, že v dáli bývá krásná přírodní nádrž, není vidět z vlaku hned, ale je-li chladivé ráno, tak se nad vodou vznáší mlha a pára a již z dáli člověk ví, že to oznamuje přítomnost vod.... A Duch se vznášel nad vodami.... Ukazuje to na přítomnost vody a v zimě ledu... Kde je Duch svatý, tam je Otec i Syn.... Patří k sobě a jsou v sobě, jedno jsou.... Mlha nad vodou je ukazatelem vody, oznamovatelem a symbolem... Vznáší se a je i mostem a pozvánkou k Tomu, který vše tvoří a na každém mu záleží.... A Duch se vznášel na vodami.... Holubice.... Není možné aby se mlha vznášela nad vyschlou pouští, nad vyschlým pramenem a nebo nad mostem, kde řeka neteče..... V Písmu je psáno v 7. kapitole Jana, že kdo uvěří, tomu proudy vody živé poplynou z jeho nitra.... Je to vztaženo k Duchu svatému.... Takže led, voda i pára... patří to k sobě a Bohu děkuji, že nás nenechává samotné.

Dnes jsem byl v kostele na přijímání po delší době a byl jsem velmi rád, že jsem tam mohl být. Nechat Boha přijít blízko a pozvat ho do srdce a svěřit mu vše, co člověk má, dát se Mu do rukou a po přijímání klečet a se zavřenýma očima Mu "naslouchat"... Umí rozplétat i nejsložitější uzly a především mne opět velmi potěšil ten Jeho dotek... Chvění, které probíhá celým tělem, odevzdání, kdy zapudíš své myšlenky a necháš se ponořit do Jeho blízkosti a do posvátnosti chvíle.... Pomalu necháš hostii rozpouštět na jazyku, klečíš, modlíš se, nasloucháš Bohu... Jsou chvíle které jsou jen mezi člověkem a Bohem. A to je krásné.... Děkuji Bohu za Jeho lásku, kterou má ke svým dětem, lásku, kterou projevuje hříšníkům a za ukazatele, které k Němu vedou....
Praotec
řeči se vedou voda teče papír toho snese a internet ještě víc