Language
18 508
Libor Halik

Jak chápu 1 000 leté království Pána Ježíše Krista

Tisícileté pozemské kralování Ježíše Krista prostřednictvím vzkříšených kněží mučedníků z doby Antikrista bude. Samozřejmě, že po slavném příchodu (sestoupení na Zem) Ježíše Krista nebudou dvě
Libor Halik
Pán Ježíš bude kralovat přes 700 let skrze ty vzkříšené mučedníky kněze. Oni už 1x zemřeli, byli v nebi, patřili na Boží tvář, proto jsou dokonalí jako sv. andělé. Když budou konat na Zemi bohoslužby a kralovat, tak to proto budou dělat ZCELA svatě - plně v souladu s vůlí Pána Ježíše Krista. Pro @evelina @Rapture @mike084
evelina
@Rapture píšete:

Jak chápu 1 000 leté království Pána Ježíše Krista

Libor ked príde Pán na oblaky bude prve vskriesenie Kristovej nevesty, druhe bude ked pride na Zem, pozor on hnet nepride na Zem,ako si mnohý myslia , ste určite skvelý človek ja nepochybujem o Vás, ja nie som teolól ale Otec mi to zjavil,

Pýtam sa, tak príde či nepríde Pán Ježiš? Ked nepríde - ako tu podľa vašho zjavenia … More
Libor Halik
Pravdepodobne zatiaľ Enoch a Eliáš nepatrili na Božiu tvár. Oni boli iba vzatí zo Zeme v tele v danom čase. Avšak na nich bolo Adamovo preklatie smrťou. Preto ich Boh pošle na Zem v čase Antikrista, kedy sa stanú martýrmi. Potom po smrti uzria Boha tvárou v tvár (teologické patření na Boha) a potom budú vzkriesení natrvalo a vzatí do neba pred zrakmi všetkých. Viz Zjavenie 11.kap. Pre @mike084… More
Libor Halik
Napr. v knihe "Mystické město Boží" ctihodná sestra Marie z Agredy sepsala životopis Panny Marie na základe súkromného zjavenia. Tam je, že Bohorodička nemusela zomierať, lebo nemala žiadný hriech a bola Nepoškvrneným počatím. Klatba smrti na nej neležala. Ona si však vybrala smrť, aby sa podobala svojmu Synu. Boh jej prosbu vyslyšel. Pre @mike084 @Stylita
Libor Halik
V pravoslávnom kalendári je sviatok Zosnutí presvatej Bohorodičky, čili zosnula. V Tradícii je, že zomrela a bola vzkriesená. Že apoštoli boli pri jej zosnutí, okrem ap. Tomáša, ten sa opozdil. Ale vďaka opozdeniu zistili, že bola vzkriesená a nanebovzatá, keď hrob 3. deň odkryli a bol prázdny. Pre @mike084
Libor Halik
Já 1 000 leté království chápu, že nebude kralovat ještě Kristus osobně a přímo na Zemi, ale prostřednictvím vzkříšených kněží a biskupů, které předtím tak jako Enocha a Eliáše dal usmrtit Antikrist, když odmítli pečeť 666 a odmítli se Antikristu poklonit. Pro @mike084 @Stylita @Zedad @henta @sulnadzlato @Tomislav
Stylita
je to taková soft verze chiliasmu, ona hodina, kdy budou mrtví vzkříšeni je jedna, ne dvojí, sice to řeší doslovný přepis Zjevení 20, nicméně je to proti učení církve o vzkříšení mrtvých v poslední den
Libor Halik
I vzkříšení Eliáše a Enocha je doslovné. Já věřím v zázraky. Proti učení Církve to vůbec není. Učení Církve, Tradice Církve s velkým T není v rozporu s textem Bible. Co píši není proti žádnému de fide dogmatu. Pro @Stylita
Stylita
Všichni mrtví vstanou v soudný den se svými těly.
XVI. POSLEDNÍ VĚCI

A. DE FIDE

1. Smrt je v přítomném řádu trestem za dědičný hřích.
2. Všichni lidé stižení dědičným hříchem jsou podrobeni zákonu smrti.
3. Duše spravedlivých, které v okamžiku smrti jsou prosty všech hříchů a trestů za hříchy, vcházejí do nebe.
4. Nebeská blaženost trvá věčně.
5. Stupeň nebeské blaženosti je u jednotlivých … More
Libor Halik
Avšak Panna Maria vstala z mrtvých 3. den po svém zesnutí. Eliáš a Enoch vstanou 3 a půl dne po svém zabití. Váš text SPECIFIKUM zmrtvýchvstání těch Antikristem zabitých kněží, kteří vstanou před 2. příchodem Krista NEřeší. On řeší vzkříšení ostatních a to, že vstanou se svými lidskými těly. Nevstanou jen duše, nevstanou lidé v cizích tělech, ani nevstanou lidé např. v tělech zvířecích. Pro @… More
Stylita
Ve vysvětlivkách k Novému zákonu (Zjevení 20) jsem našel:
Podle učení církve bude jen jedno vzkříšení, při posledním soudu, kdy vstanou jak dobří , tak špatní (srovn. Mt 25,46 Jan 5,28 Jan 6,54 1Kor 15,51-53). O tomto vzkříšení mluví Zjev 20,11... Dále církev učí ( ve shodě s 2Kor 5,10) , že spravedliví hned po zmrtvýchvstání přejdou do nebe, takže pro nějaké mezidobí na zemi není místa.
Ono … More
Libor Halik
Nejen v duchovním smyslu. a) Církev byla krvavě pronásledována až do r.313 po Kristu, čili nesedí, že klid měla od vtělení Krista. b) Ve Zjevení 11,11 i v starých katolických katechismech např. je, že Antikrist usmrtí Eliáše a Enocha, kteří sestoupí z nebe a oni po 3 a půl dnech budou vzkříšeni před zraky všech lidí. Pro @Stylita
Stylita
Sv. Jan z Damašku také věřil, že dva svědci jsou Eliáš a Henoch. Ve stejném vydání Nového zákona vysvětlivky učí, že dva svědci jsou snad sv. Petr a Pavel. Domnívám se, že máte s b) pravdu a nakonec i a) je pravda. Ovšem vzkříšení při posledním soudu bude podle učení církve jen jedno.
Libor Halik
Avšak Bible je také učení Církve. Čili i poslední kniha Bible a samotný posvátný text Bible má mnohonásobně větší váhu než vysvětlivka nějakého teologa, či skupiny teologů, jak připomínal už sv. František Assiský. Pro @Stylita
@Stylita tvoj výklad je správny. Tak to učil sv. Augustín a stáročia katolícka cirkev. Rovnako je to vysvetlené aj v katechizme KC.
To, čo tu uvádza Libor halík je dávno odsúdená heréza milenializmu a chiliazmu.
Podobnú herézu obhajujú aj sekretári Eliáša Dohnala (aj on sám) z Byzanského patriarchátu.
Libor Halik
Slavný anglický konvertita Chesterton psal, že některé hereze, bludy jsou pouze splašené předčasné pravdy. Myslím, že to platí o chiliasmu z minulých tisíciletí a staletí (u husitů). Tehdejší chiliasté mysleli, že přišel v jejich době čas 1 000 letého království. Ale NEpřišel, neboť se tehdy nehlásalo evangelium všem národům, nenarodil se ještě Antikrist. V současnosti však už ano. Pro @mike0… More
Libor Halik
A jak se na to díval sv. Tomáš Akvinský? Pro @mike084 Riešil to, či nie?
Libor Halik mentioned this post in Tisícileté pozemské kralování Ježíše Krista prostřednictvím vzkříšených kněží mučedníků z doby ….
Libor Halik
Když nemám důkaz, že něco je v Písmu svatém obrazně, chápu to raději doslovně. Vím, jde o spor antiochijské teologické školy sv. Jana Zlatoústého proti škole alexandrijské s její nejextrémnější větví Origenovou. Antiochijci chápali Písmo více doslovně, Alexandrijci více obrazně, extrémem byl heretik, sám svou rukou vykastrovaný, Origenes, který vyškrtl z Písma skrze obraznost věčný pekelný trest … More