ISTOTA CZŁOWIEKA - Ciało, Dusza, Duch - część 1

Człowiek składa się z: ciała, duszy, ducha (moja wiedza i na tym się będę skupiał) Ew. Ł, 1, 46-47 46 Wtedy rzekła Maryja: Wielbi dusza moja Pana 47 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. 1 …