Twierdzenia Franciszka: różnice religijne "są niezbędne"

"Różnice między nami są niezbędne", stwierdził niemający pojęcia papież Franciszek z emfazą w czasie spotkania międzywyznaniowego z młodzieżą 5 września w Maputo (Mozambik). W tym samym czasie jego …
Czy to już Antychryst czy dopiero Fałszywy Prorok?
pielgrzym55 likes this.
ELOHIM.
Papież dobrze robi że nie zaognia konfliktów.
Franciszek :
Nasze różnice (w wierze - przyp. mój) są niezbędne.”

Z Nowego Testamentu i Dziejów Apostolskich wiemy, że św. Piotr, św. Paweł i pozostali Apostołowie (oprócz Judasza) próbowali nawracać na początku żydów, później pogan w myśl, że nie powinno być żadnych różnic w wierze, ponieważ istnieje tylko jedna prawdziwa religia, religia katolicka czcząca Boga Trójosobowego.

Nasuwa się więc…More
Franciszek :
Nasze różnice (w wierze - przyp. mój) są niezbędne.”

Z Nowego Testamentu i Dziejów Apostolskich wiemy, że św. Piotr, św. Paweł i pozostali Apostołowie (oprócz Judasza) próbowali nawracać na początku żydów, później pogan w myśl, że nie powinno być żadnych różnic w wierze, ponieważ istnieje tylko jedna prawdziwa religia, religia katolicka czcząca Boga Trójosobowego.

Nasuwa się więc prosty i oczywisty wniosek (rzecz jasna, nie tylko z tego jednego przykładu), że Franciszek nie reprezentuje Urzędu Piotrowego, ponieważ prawie w każdej swojej przemowie zaprzecza duchowej spuściźnie wszystkich poprzednich papieży, nie mówiąc już o Piśmie Świętym...
Franciszek przemawia jak Sekretarz generalny ONZ, a nie jak papież, ale to akurat nic nowego, gdyż cały czas tak się zachowuje...
ELOHIM.
Mam wrażenie że w niemiecko-szwajcarskim koncernie pracują ludzie bez wyobraźni.