vi.news
44

Hồng y dị giáo Kasper đồng tác giả lá thư của Francis gửi các Giám mục Đức

Bức thư tháng 6 của Francis tới các giám mục Đức được viết sau cuộc họp kín vào tháng 05 của các Hồng y Parolin, Ladaria, Ouellet, Stella và một số Tổng giám mục của Giáo triều khác, Herder.de (ngày …