vi.news
28

Medjugorje cấm rước lễ trao tay

Tổng Giám mục Henryk Hoser, 76 tuổi, Đại diện Giáo hoàng cho đền thờ Medjugorje, Bosnia, đã cấm rước lễ trao tay, ký giả nổi tiếng David Murgia đã viết trên blog của mình IlSegnoDiGiona.com (ngày …