Prečo mala sestra Inés sťatú hlavu a bola rozrezaná?

Oblasť, v ktorej sa narodila sestra Inés Nieves Sancho, 77-ročná španielka, ktorej hlava bolas ťatá a jej telo bolo rozrezané na kúsky 20. mája, bola "relat ívne pokojná" povedal pomocný biskup …
Přítel
Otřesné.
Rehoľná sestra a dvaja kňazi obeťami vrážd v Afrike a Latinskej Amerike
Coburg
ck.news, nedá sa to gramaticky opraviť pred uverejnením?