- Jeśli kapłan uważa, że doszło do naruszenia Boskiego prawa przez dyrektywę biskupa, jest zobowiązany do kierowania się prawem Bożym – powiedział Gray. – Mówimy o kwestii życia i śmierci wiecznej…More
- Jeśli kapłan uważa, że doszło do naruszenia Boskiego prawa przez dyrektywę biskupa, jest zobowiązany do kierowania się prawem Bożym – powiedział Gray. – Mówimy o kwestii życia i śmierci wiecznej.
pch24.pl
szuirad1
4

Kanonista: sakramenty to dla wiernych kwestia życia bądź śmierci wiecznej - PCh24.pl

Jeśli kapłan uważa, że biskupi dekret zabraniający udzielania wiernym sakramentów świętych narusza prawo Boże, ma obowiązek kierować się nadrzędnym …
olek19801
Biada dzieciom w owych czasach! Trudno będzie przyjąć sakramenty chrztu i bierzmowania. Wykorzystując osoby posiadające władzę, diabeł starać się będzie zniszczyć sakrament spowiedzi (…) To samo będzie z Komunią świętą.
"Nie mogę więcej zrobić, aby okazać Moją miłość do ciebie. Niewdzięczne dusze, które odwzajemniają się wielką miłością i uwagą Mojego Serca z pogardą, świętokradztwami i …More
Biada dzieciom w owych czasach! Trudno będzie przyjąć sakramenty chrztu i bierzmowania. Wykorzystując osoby posiadające władzę, diabeł starać się będzie zniszczyć sakrament spowiedzi (…) To samo będzie z Komunią świętą.
"Nie mogę więcej zrobić, aby okazać Moją miłość do ciebie. Niewdzięczne dusze, które odwzajemniają się wielką miłością i uwagą Mojego Serca z pogardą, świętokradztwami i bluźnierstwami ... "
Weronika-S.
Dochodzi seryjnie do sprzeniewierzania się biskupów w kwestii zwalniania wiernych ,,na czas nieokreślony,, z obowiązku uczestniczenie we Mszy Świętej. To jakby ,,wakacje od Mszy Świętej,,. A w ogóle ma się wrażanie jakby działalność Kościoła w Polsce została zawieszona, jakby Kościół był, a jednocześnie nie było. Niby jest, a nie działa. Jakby popsuł się jakiś wewnętrzny mechanizm.
szuirad1
Jak podkreśla Gray, „biskup nie powinien nakładać ogólnych zakazów korzystania z sakramentów”, lecz „ustalić wytyczne dla kapłanów, z którymi powinni współpracować”.