Amazonesynode: Festival van het kinderlijke heidendom

Een groep priesters, zusters en leken stonden arm in arm rond een deken waarop aarde, voedsel voor een afgod, sjaals en kaarsen werden geplaatst. Dit gebeurde in de inmiddels beruchte Santa Maria in …