Jerzy** shares this.
.
"Ważne jest, abyś zagwarantowała, żeby Prawda Moich Słów została dana tak wielu biednym duszom, jak to możliwe. Musisz zaznajamiać Moich kapłanów z ich treścią, żeby mogli przygotować swoje stado przed Ostrzeżeniem."
ŚW.FILOMENA likes this.