vi.news
30

Hồng Y Burke tách mình khỏi Steve Bannon

Đức Hồng Y Raymond Burke đã chấm dứt mối quan hệ với Học Viện Dignitatis Humanae ở gần Rome, ông đã viết như vậy trong một tuyên bố ngày 25 tháng 6 (bên dưới), tách mình khỏi chiến lược gia …