Language
64
fil.news

Artsidiyosesis Nagtuturo ng "Pananampalataya" sa Mortal na Kasalanan

Ang artsidiyosesis ng Turin, Italy, ay magbibigay ng "mga turo ng pananampalataya" sa mga homoseksuwal na magkasintahan sa isang tinatawag na retreat sa panahon ng Semana Santa, isinulat ng La …
fil.news mentioned this post in Homoseksuwal na Pahayagan ng mga Obispo Nagalit.