vi.news
39

Hồng y đắm chìm trong ảo vọng thời đại mới

Hồng y Matteo Zuppi của Bologna, Ý, một đảng viên trung thành của Francis tưởng tượng thế giới bên kia "như một ánh sáng." Ông đã giải thích ánh sáng này cho Quotidiano.net (ngày 24 tháng 11) là "…