Martyna1
2092433

KRUCJATA RÓŻAŃCOWA ZA POLSKĘ !

Zobacz wypowiedź ks. Małkowskiego Wszystkie pozytywne zmiany jakie dokonują się na świecie, są poprzedzone wytrwałą modlitwą, ofiarą, postem i życiem zgodnym z Przykazaniami Bożymi wielu tysięcy a …
Antochion
tu też nie ma logu
Agata.B
PRZYPOMINAM wszystkim antypolskim kolumnom ! że Antypolonizm i walka z Kościołem Katolickim ,to nienawiść do Narodu Polskiego.Nienawiść i pogarda względem Polaków ze względu na ich narodowość i wyznawaną wiarę w Jezusa Chrystusa - jest to absolutnie nie do pogodzenia z Ewangelią. Jest strasznym grzechem.
Quas Primas likes this.
Agata.B
Dlaczego przez ponad 70 lat Episkopat Polski i ojcowie Paulini z Jasnej Góry byli i są przeciwni AKTOWI INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI.
Quas Primas likes this.
29 more comments from Agata.B
Agata.B
W Polsce działa 5,6,7 itd kolumna szmat antypolskich i antykatolickich która nienawidzi Polaków..
Agata.B
Prymas Hlond zaniedbał sprawę Intronizacji i zlekceważył Objawienia udzielanych za pośrednictwem Rozalii Celakówny. Gdyby prymas Hlond dokonał Aktu Intronizacji – do II wojny światowej, ani do utraty niepodległości przez Polskę, by w ogóle nie doszło. Tym sposobem wszystkie nieszczęścia, które spadły na niewinnych ludzi, w tym w Polsce, obciążyły i księdza kardynała straszną współodpowiedzialnośc…More
Prymas Hlond zaniedbał sprawę Intronizacji i zlekceważył Objawienia udzielanych za pośrednictwem Rozalii Celakówny. Gdyby prymas Hlond dokonał Aktu Intronizacji – do II wojny światowej, ani do utraty niepodległości przez Polskę, by w ogóle nie doszło. Tym sposobem wszystkie nieszczęścia, które spadły na niewinnych ludzi, w tym w Polsce, obciążyły i księdza kardynała straszną współodpowiedzialnością.
Agata.B
W grudniu 2006 roku wśród świeckich i duchownych powstali jednak obrońcy Jezusa Króla Polski, kórym w mediach przewodniczył Artur Górski oraz legendarny kapelan Solidarności, przyjaciel S.B. Jerzego Popiełuszki, ks. Stanisław Małkowski. Tym samym głosem przemawiali Artur Zawisza i Antoni Macierewicz. By dopełnić obrazu zgrozy tej sceny sądu nad Jezusem Królem Polski, należy wspomnieć i o tych, …More
W grudniu 2006 roku wśród świeckich i duchownych powstali jednak obrońcy Jezusa Króla Polski, kórym w mediach przewodniczył Artur Górski oraz legendarny kapelan Solidarności, przyjaciel S.B. Jerzego Popiełuszki, ks. Stanisław Małkowski. Tym samym głosem przemawiali Artur Zawisza i Antoni Macierewicz. By dopełnić obrazu zgrozy tej sceny sądu nad Jezusem Królem Polski, należy wspomnieć i o tych, którzy milczeli, udając postronnych. Niestety do nich w pierwszym rzędzie zaliczyć trzeba Radio Maryja, TV Trwam i Nasz Dziennik.
Ks Kiersztyn
www.fronda.pl/…/intronizacja-je…
Agata.B
Kult Serca Jezusa odnosi się do części Ciała Jezusa, choć najchwalebniejszej, jak stwierdza to papież Pius XII we wspomnianej encyklice, a Serce w tym znaczeniu jest znakiem (symbolem) miłości Trójcy Św. do człowieka. Natomiast Akt Intronizacyjny odnosi się do Kultu Jezusa Króla i stanowi samą istotę Objawienia, gdyż Bóg od początku objawia się w Starym i Nowym Testamencie jako Król. Intronizujem…More
Kult Serca Jezusa odnosi się do części Ciała Jezusa, choć najchwalebniejszej, jak stwierdza to papież Pius XII we wspomnianej encyklice, a Serce w tym znaczeniu jest znakiem (symbolem) miłości Trójcy Św. do człowieka. Natomiast Akt Intronizacyjny odnosi się do Kultu Jezusa Króla i stanowi samą istotę Objawienia, gdyż Bóg od początku objawia się w Starym i Nowym Testamencie jako Król. Intronizujemy zatem nie część Ciała, ale całą Osobę
ks Kiersztyn
www.fronda.pl/…/intronizacja-je…
Quas Primas likes this.
Agata.B
Węgrzy modlitwą różańcową wyprosili u Tronu Niebieskiego uwolnienie kraju od władzy postkomunistów i sprawiedliwe rządy. Musimy pójść w ich ślady.
adam123 and 2 more users like this.
adam123 likes this.
tahamata likes this.
mkatana likes this.
Agata.B
Opiekę nad dziełem Krucjaty polscy biskupi powierzyli ojcom paulinom z Jasnej Góry.
Idea podjęcia narodowej krucjaty modlitwy różańcowej jest odpowiedzią na obserwowane i doświadczane przez nas wyzwania i zagrożenia wobec których obecnie staje nasza Ojczyzna.
Quas Primas likes this.
Agata.B
Katoliku Polaku,Patrioto !!!
Przystąp do znienawidzonej przez antypolaków , antykatolików , wszelkiego innego lewactwa Krucjaty Różańcowej za ojczyznę.
RATUJMY POLSKĘ More
Katoliku Polaku,Patrioto !!!
Przystąp do znienawidzonej przez antypolaków , antykatolików , wszelkiego innego lewactwa Krucjaty Różańcowej za ojczyznę.
RATUJMY POLSKĘ
Quas Primas likes this.
Agata.B
Węgrzy modlitwą różańcową wyprosili u Tronu Niebieskiego uwolnienie kraju od władzy postkomunistów i sprawiedliwe rządy. Musimy pójść w ich ślady.
Agata.B
Quas Primas 2.7.2015 00:46

Węgry postawiły na Maryję. Ale Węgry mają również mądrych, katolickich Biskupów, którzy wzięli sobie do serca słowa kard. Mindszentego, który jeszcze w latach 40-ch powiedział, że jeśli znajdzie się milion Węgrów, którzy będą się modlić, będzie on spokojny o przyszłość narodu. (Milion modlących się – to 10% populacji Węgier.)
W prawie beznadziejnym stanie państwa, More
Quas Primas 2.7.2015 00:46

Węgry postawiły na Maryję. Ale Węgry mają również mądrych, katolickich Biskupów, którzy wzięli sobie do serca słowa kard. Mindszentego, który jeszcze w latach 40-ch powiedział, że jeśli znajdzie się milion Węgrów, którzy będą się modlić, będzie on spokojny o przyszłość narodu. (Milion modlących się – to 10% populacji Węgier.)
W prawie beznadziejnym stanie państwa, to Konferencja Episkopatu Węgier zaproponowała modlitwę o duchową adopcję narodu. Z Różańcem w ręku, Węgry wyprosiły Viktora Orbana, który uzyskał w wyborach 68% głosów i zaczął przeprowadzać reformy. Co roku Konferencja Episkopatu Węgier opracowuje modlitwy o duchową adopcję narodu.
Węgry odmówili lichwiarskiej pożyczki i z pomocą Maryi, wychodzą z kryzysu, a bandycka UE się wścieka!!! To diabeł się wścieka, bo on nienawidzi Maryi i jej malutkiej Broni, jaką jest Różaniec.
Agata.B
Jezu Chryste Ratuj Polskę , Naród Polski i święty Kościół Katolicki przed strasznymi oszczerczymi wrogami
--------------------------------------------------------
Ks. Prymas Stefan Wyszyński
podjął i rozwinął nauczanie poprzednika, dając również osobiste świadectwo miłości do Ojczyzny. W miejscu uwięzienia w Komańczy przygotował Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, których uroczyste złożenie …More
Jezu Chryste Ratuj Polskę , Naród Polski i święty Kościół Katolicki przed strasznymi oszczerczymi wrogami
--------------------------------------------------------
Ks. Prymas Stefan Wyszyński
podjął i rozwinął nauczanie poprzednika, dając również osobiste świadectwo miłości do Ojczyzny. W miejscu uwięzienia w Komańczy przygotował Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego, których uroczyste złożenie przez milionową rzeszę pielgrzymów nastąpiło 26 sierpnia 1956 r. Przyrzeczenia złożone przed cudownym obrazem Jasnogórskiej Królowej Polski nie zostały jednak wypełnione. Najwyższy czas na nowo podjąć starania o ich realizację w naszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym.
Agata.B
Po latach komunizmu, po tzw. „transformacji ustrojowej”, po wejściu do Unii Europejskiej Węgry podobnie jak Polska staczały się ku upadkowi, a przewidywania Kardynała Mindszentego zaczynały się ziszczać.
Wtedy obecny prymas Węgier przypomniał słowa Kardynała Mindszentego i wezwał swój naród do Krucjaty Różańcowej.
Szkoda że u nas w Polsce my katolicy nie mamy takiego biskupa jak Kardynał Minds…More
Po latach komunizmu, po tzw. „transformacji ustrojowej”, po wejściu do Unii Europejskiej Węgry podobnie jak Polska staczały się ku upadkowi, a przewidywania Kardynała Mindszentego zaczynały się ziszczać.
Wtedy obecny prymas Węgier przypomniał słowa Kardynała Mindszentego i wezwał swój naród do Krucjaty Różańcowej.
Szkoda że u nas w Polsce my katolicy nie mamy takiego biskupa jak Kardynał Mindszente.
Agata.B
Katoliku Polaku,Patrioto !!!
Przystąp do znienawidzonej przez antypolaków , antykatolików , wszelkiego innego lewactwa Krucjaty Różańcowej za ojczyznę.
RATUJMY POLSKĘ
Agata.B
POLACY organizujmy się przeciw szumowinom antypolskim w Polsce i antyklerykałom i wspólnie szturmujmy niebo. Błagajmy Boga o ratunek dla Narodu Polskiego w Polsce,przez Najświętszą Maryję - Królową Polski.
Agata.B
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę jest „oddolną” inicjatywą wiernych świeckich, wspartą uczestnictwem wielu biskupów i kapłanów. Krucjata nie stanowi żadnej nowej organizacji ani struktury w Kościele. Duchową opiekę na tym dziełem Księża Biskupi powierzyli Ojcom Paulinom z Jasnej Góry i Jasnogórskiej Rodzinie Różańcowej. OO. Paulini w komunikacie wydanym 25 września 2011 r. ogłosili podjęcie opieki …More
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę jest „oddolną” inicjatywą wiernych świeckich, wspartą uczestnictwem wielu biskupów i kapłanów. Krucjata nie stanowi żadnej nowej organizacji ani struktury w Kościele. Duchową opiekę na tym dziełem Księża Biskupi powierzyli Ojcom Paulinom z Jasnej Góry i Jasnogórskiej Rodzinie Różańcowej. OO. Paulini w komunikacie wydanym 25 września 2011 r. ogłosili podjęcie opieki nad Krucjatą Różańcową za Ojczyznę, jak również potwierdzili intencję Krucjaty oraz zasady uczestnictwa i przystąpienia do ruchu.
Agata.B
Dlaczego potrzeba Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę?

Jesteśmy świadkami niewydolności państwa i wymiaru sprawiedliwości, korupcji, olbrzymiego zadłużenia, zapaści demograficznej, coraz większej liczby rozbitych rodzin, czy wreszcie całkowitego rozkładu moralnego. Problemy te nie pojawiły się same.
Quas Primas likes this.
Agata.B
Ogromnie, ogromnie ważne kazanie dla Polaków 2015-07-11 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄
"Kazimierz Wielki powinien nosić przydomek "Nieprzewidujący i ślepy"
Agata.B
Polacy! Organizujmy się i wspólnie szturmujmy niebo. Błagajmy Boga o ratunek dla naszego kraju,przez Najświętszą Maryję - Królową Polski.
Agata.B
Ogromnie ważne kazanie dla Polaków 2015-07-11 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄
Dowiemy się w jakie niekończące kłopoty wpędził Polskę Kazimierz Wielki który powinien nosić przydomek "Nieprzewidujący i ślepy"
Agata.B
Ogromnie ważne kazanie dla Polaków 2015-07-11 kazanie ►ks.Piotr Natanek◄
"Kazimierz Wielki powinien nosić przydomek "Nieprzewidujący i ślepy"
Agata.B
POLACY organizujmy się i wspólnie szturmujmy niebo. Błagajmy Boga o ratunek dla Narodu Polskiego i Polski ,
Maryjo Królową Polski RATUJ NAS POLAKÓW I NASZA OJCZYZNĘ POLSKĘ..
kubana103 and one more user like this.
kubana103 likes this.
Quas Primas likes this.
Agata.B
Ty parvus też co innego piszesz do mnie na priv, a co innego na forum??? Jak można być tak rozdwojonym?
---------------------------------------

Tylko prawda wyzwala 00:41

Agata.B - napisałaś: Wygląda na to że władze mogą nie wpuścić z powrotem do Polski koło 10-15 milionów Polaków.

Skąd u Ciebie aż taka skłonność do fantazji i konfabulacji?


Jeszcze jedno: Dlaczego co innego piszesz do mnie …More
Ty parvus też co innego piszesz do mnie na priv, a co innego na forum??? Jak można być tak rozdwojonym?
---------------------------------------

Tylko prawda wyzwala 00:41

Agata.B - napisałaś: Wygląda na to że władze mogą nie wpuścić z powrotem do Polski koło 10-15 milionów Polaków.

Skąd u Ciebie aż taka skłonność do fantazji i konfabulacji?


Jeszcze jedno: Dlaczego co innego piszesz do mnie na priv, a co innego na forum??? Jak można być tak rozdwojonym?
Agata.B
Idea podjęcia narodowej krucjaty modlitwy różańcowej jest odpowiedzią na obserwowane i doświadczane przez nas wyzwania i zagrożenia wobec których obecnie staje nasza Ojczyzna.
Agata.B
Jesteśmy świadkami niewydolności państwa i wymiaru sprawiedliwości, korupcji, olbrzymiego zadłużenia, zapaści demograficznej, coraz większej liczby rozbitych rodzin, czy wreszcie całkowitego rozkładu moralnego. Problemy te nie pojawiły się same.Już kard. August Hlond pisał o tych, którzy do takiego stanu rzeczy dążą:
Są ludzie, którzy się z radością wpatrują w czerwoną zorzę nad światem i widzą …More
Jesteśmy świadkami niewydolności państwa i wymiaru sprawiedliwości, korupcji, olbrzymiego zadłużenia, zapaści demograficznej, coraz większej liczby rozbitych rodzin, czy wreszcie całkowitego rozkładu moralnego. Problemy te nie pojawiły się same.Już kard. August Hlond pisał o tych, którzy do takiego stanu rzeczy dążą:
Są ludzie, którzy się z radością wpatrują w czerwoną zorzę nad światem i widzą w niej pożądaną zapowiedź chwili, w której przepaść mają wiara, zasady moralne, prawo przyrodzone, objawienie, chrześcijaństwo, Kościół. Oni ten krwawy brzask witają jako godzinę swoją, jako godzinę zamieszania i wzburzenia ludów, godzinę walk i mordów, głodu i rozpaczy. W tę godzinę chcą rozwinąć nad światem czarną chorągiew szatana
Agata.B
POLACY organizujmy się i wspólnie szturmujmy niebo. Błagajmy Boga o ratunek dla Narodu Polskiego w Polsce,przez Najświętszą Maryję - Królową Polski.
mkatana likes this.
Agata.B
Po latach komunizmu, po tzw. „transformacji ustrojowej”, po wejściu do Unii Europejskiej Węgry podobnie jak Polska staczały się ku upadkowi, a przewidy wania Kardynała Mindszentego zaczynały się ziszczać.
Wtedy obecny prymas Węgier przypomniał słowa Kardynała Mindszentego i wezwał swój naród do Krucjaty Różańcowej.
Quas Primas likes this.
Agata.B
Węgrzy modlitwą różańcową wyprosili u Tronu Niebieskiego uwolnienie kraju od władzy postkomunistów i sprawiedliwe rządy. Musimy pójść w ich ślady.
Agata.B
Opiekę nad dziełem Krucjaty polscy biskupi powierzyli ojcom paulinom z Jasnej Góry.

Idea podjęcia narodowej krucjaty modlitwy różańcowej jest odpowiedzią na obserwowane i doświadczane przez nas wyzwania i zagrożenia wobec których obecnie staje nasza Ojczyzna.
Agata.B
POLACY organizujmy się przeciw zarazie antypolskiej w Polsce , antyklerykałom i wspólnie szturmujmy niebo. Błagajmy Boga o ratunek dla Narodu Polskiego w Polsce,przez Najświętszą Maryję - Królową Polski. -----Po latach komunizmu, po tzw. „transformacji ustrojowej”, po wejściu do Unii Europejskiej Węgry podobnie jak Polska staczały się ku upadkowi, a przewidy wania Kardynała Mindszentego …More
POLACY organizujmy się przeciw zarazie antypolskiej w Polsce , antyklerykałom i wspólnie szturmujmy niebo. Błagajmy Boga o ratunek dla Narodu Polskiego w Polsce,przez Najświętszą Maryję - Królową Polski. -----Po latach komunizmu, po tzw. „transformacji ustrojowej”, po wejściu do Unii Europejskiej Węgry podobnie jak Polska staczały się ku upadkowi, a przewidy wania Kardynała Mindszentego zaczynały się ziszczać.Wtedy obecny prymas Węgier przypomniał słowa Kardynała Mindszentego i wezwał swój naród do Krucjaty Różańcowej.
Agata.B
Katoliku Polaku,Patrioto !!!
Przystąp do znienawidzonej przez antypolaków , antykatolików , wszelkiego innego lewactwa Krucjaty Różańcowej za ojczyznę.
RATUJMY POLSKĘ
Quas Primas
Węgry postawiły na Maryję. Ale Węgry mają również mądrych, katolickich Biskupów, którzy wzięli sobie do serca słowa kard. Mindszentego, który jeszcze w latach 40-ch powiedział, że jeśli znajdzie się milion Węgrów, którzy będą się modlić, będzie on spokojny o przyszłość narodu. (Milion modlących się – to 10% populacji Węgier.)
W prawie beznadziejnym stanie państwa, to Konferencja Episkopatu …More
Węgry postawiły na Maryję. Ale Węgry mają również mądrych, katolickich Biskupów, którzy wzięli sobie do serca słowa kard. Mindszentego, który jeszcze w latach 40-ch powiedział, że jeśli znajdzie się milion Węgrów, którzy będą się modlić, będzie on spokojny o przyszłość narodu. (Milion modlących się – to 10% populacji Węgier.)
W prawie beznadziejnym stanie państwa, to Konferencja Episkopatu Węgier zaproponowała modlitwę o duchową adopcję narodu. Z Różańcem w ręku, Węgry wyprosiły Viktora Orbana, który uzyskał w wyborach 68% głosów i zaczął przeprowadzać reformy. Co roku Konferencja Episkopatu Węgier opracowuje modlitwy o duchową adopcję narodu.
Węgry odmówili lichwiarskiej pożyczki i z pomocą Maryi, wychodzą z kryzysu, a bandycka UE się wścieka!!! To diabeł się wścieka, bo on nienawidzi Maryi i jej malutkiej Broni, jaką jest Różaniec.

BIERZMY PRZYKŁAD Z WĘGRÓW!!!!
Norbert35 and one more user like this.
Norbert35 likes this.
Agata.B likes this.
Agata.B
Katoliku Polaku,Patrioto !!!
Przystąp do znienawidzonej przez antypolaków , antykatolików , wszelkiego innego lewactwa Krucjaty Różańcowej za ojczyznę.
RATUJMY POLSKĘ
Agata.B
WAS POLACY KATOLICY KTÓRYCH WYPĘDZONO ZA CHLEBEM Z POLSKI TEŻ OBOWIAZUJE MODLITWA ZA ODZYSKANIE POLSKI--------------------------------------
POLACY organizujmy się przeciw szmatom antypolskim w Polsce i antyklerykałom i wspólnie szturmujmy niebo. Błagajmy Boga o ratunek dla Narodu Polskiego w Polsce,przez Najświętszą Maryję - Królową Polski.
Quas Primas likes this.
3 more comments from Agata.B
Agata.B
POLACY organizujmy się przeciw szmatom antypolskim w Polsce i antyklerykałom i wspólnie szturmujmy niebo. Błagajmy Boga o ratunek dla Narodu Polskiego w Polsce,przez Najświętszą Maryję - Królową Polski.
Agata.B
Katoliku Polaku,Patrioto !!!
Przystąp do znienawidzonej przez antypolaków , antykatolików , wszelkiego innego lewactwa Krucjaty Różańcowej za ojczyznę.
RATUJMY POLSKĘ
Quas Primas likes this.
Agata.B
Polska jest w potrzebie i bez Bożej pomocy nic uczynić nie możemy dla naszej Ojczyzny.
Dlatego wzywam i proszę katolików polskich, do wytrwałej modlitwy Różańcowej za Polskę.
Zapraszam wszystkich do krucjaty modlitewnej za Polskę na wzór węgierskiej
..
Quas Primas
Wśród osób starających się o dziecko metodą in vitro jest mnóstwo takich, którzy dla kariery zawodowej odkładali poczęcie na później, zażywając non stop środki antykoncepcyjne. Są również tacy, którzy dokonali aborcji ( z różnych powodów), a teraz domagają się in vitro. Zgadzam się z wypowiedzią mkatana z godz. 16:17 i innymi jej wypowiedziami w tym temacie.

mkatana 16:17
Szkoda, że nie …More
Wśród osób starających się o dziecko metodą in vitro jest mnóstwo takich, którzy dla kariery zawodowej odkładali poczęcie na później, zażywając non stop środki antykoncepcyjne. Są również tacy, którzy dokonali aborcji ( z różnych powodów), a teraz domagają się in vitro. Zgadzam się z wypowiedzią mkatana z godz. 16:17 i innymi jej wypowiedziami w tym temacie.

mkatana 16:17
Szkoda, że nie masz pojęcia co byś zrobił. Ja wolałabym nie miec wcale dziecka, jeśli taka byłaby wola Boża, niż uzyskac jedno, drogą zabójstwa wielu innych. Taką decyzję podejmuje prawdziwy katolik, uczeń Jezusa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

joshua23 15:57

Jak zwykle najwięcej do powiedzenia mają ci,którzy mogli w sposób naturalny mieć dzieci,którzy z racji bezżenności dzieci mieć nie będą,którzy z racji wieku mieć ich już nie mogą i ci,którym z racji celibatu mieć nie wolno.
Agata.B
Po latach komunizmu, po tzw. „transformacji ustrojowej”, po wejściu do Unii Europejskiej Węgry podobnie jak Polska staczały się ku upadkowi, a przewidy wania Kardynała Mindszentego zaczynały się ziszczać.
Wtedy obecny prymas Węgier przypomniał słowa Kardynała Mindszentego i wezwał swój naród do Krucjaty Różańcowej.
Agata.B
Węgrzy modlitwą różańcową wyprosili u Tronu Niebieskiego uwolnienie kraju od władzy postkomunistów i sprawiedliwe rządy. Musimy pójść w ich ślady.
alica32
Po latach komunizmu, po tzw. „transformacji ustrojowej”, po wejściu do Unii Europejskiej Węgry podobnie jak Polska staczały się ku upadkowi, a przewidywania Kardynała Mindszentego zaczynały się ziszczać.
Wtedy obecny prymas Węgier przypomniał słowa Kardynała Mindszentego i wezwał swój naród do Krucjaty Różańcowej.
Szkoda że u nas w Polsce my katolicy nie mamy takiego biskupa jak Kardynał Minds…More
Po latach komunizmu, po tzw. „transformacji ustrojowej”, po wejściu do Unii Europejskiej Węgry podobnie jak Polska staczały się ku upadkowi, a przewidywania Kardynała Mindszentego zaczynały się ziszczać.
Wtedy obecny prymas Węgier przypomniał słowa Kardynała Mindszentego i wezwał swój naród do Krucjaty Różańcowej.
Szkoda że u nas w Polsce my katolicy nie mamy takiego biskupa jak Kardynał Mindszente.
alica32
Idea podjęcia narodowej krucjaty modlitwy różańcowej jest odpowiedzią na obserwowane i doświadczane przez nas wyzwania i zagrożenia wobec których obecnie staje nasza Ojczyzna.
Agata.B
POLACY Wszystkie pozytywne zmiany jakie dokonują się na świecie, są poprzedzone wytrwałą modlitwą, ofiarą, postem i życiem zgodnym z Przykazaniami Bożymi wielu tysięcy a nawet milionów ludzi.
Polska jest w potrzebie i bez Bożej pomocy nic uczynić nie możemy dla naszej Ojczyzny.
Dlatego wzywam i proszę katolików polskich, do wytrwałej modlitwy Różańcowej za Polskę.
notatnik 08:06

Agata.B Żydy w sejmie .Dni Judaizmu w kościele.
================================================================
Czyli same dobre wiadomości.

========================================================

.....nie cieszcie się zbyt wcześnie talmudczycy - ziarno zasiane przez G.Brauna - dopiero puszcza kiełki .
Martyna1 likes this.
Agata.B
Szkoda że u nas w Polsce my katolicy nie mamy takiego biskupa jak Kardynał Mindszente.
-------------------------------------------------------------------
-Po latach komunizmu, po tzw. „transformacji ustrojowej”, po wejściu do Unii Europejskiej Węgry podobnie jak Polska staczały się ku upadkowi, a przewidywania Kardynała Mindszentego zaczynały się ziszczać.
Wtedy obecny prymas Węgier przypomn…
More
Szkoda że u nas w Polsce my katolicy nie mamy takiego biskupa jak Kardynał Mindszente.
-------------------------------------------------------------------
-Po latach komunizmu, po tzw. „transformacji ustrojowej”, po wejściu do Unii Europejskiej Węgry podobnie jak Polska staczały się ku upadkowi, a przewidywania Kardynała Mindszentego zaczynały się ziszczać.
Wtedy obecny prymas Węgier przypomniał słowa Kardynała Mindszentego i wezwał swój naród do Krucjaty Różańcowej.
alica32
Węgrzy modlitwą różańcową wyprosili u Tronu Niebieskiego uwolnienie kraju od władzy postkomunistów i sprawiedliwe rządy. Musimy pójść w ich ślady.
alica32
Po latach komunizmu, po tzw. „transformacji ustrojowej”, po wejściu do Unii Europejskiej Węgry podobnie jak Polska staczały się ku upadkowi, a przewidywania Kardynała Mindszentego zaczynały się ziszczać.
Wtedy obecny prymas Węgier przypomniał słowa Kardynała Mindszentego i wezwał swój naród do Krucjaty Różańcowej.
2 more comments from alica32
alica32
Weźmy przykład z Węgrów. Przemiany, które podziwiamy w ich ojczyźnie nie wydarzyły się same z siebie.
Oni je sobie wymodlili.
Jako naród Węgrzy mogą być dumni ze swojej tysiącletniej historii, tradycji królów wiernych Bogu, stających do walki w obronie chrześcijaństwa.
alica32
POLACY KATOLICY PRZYSTĘPUJCIE DO KRUCJATY ZA OJCZYZNĘ BO STRACIMY POLSKĘ